Okręg II – Gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Szczawnica


Numer 1 na liście

Rafał Jandura

Lubię pracować dla regionu i w dalszym ciągu chcę to robić. Obchodzą mnie sprawy mieszkańców, zawsze staram się być blisko nich i ich spraw. Dzięki doświadczeniu zarówno w sektorze biznesowym jak również samorządowym, mam szeroką perspektywę spojrzenia na możliwości rozwoju, ale również dostrzegam przeszkody i wyzwania, z jakimi boryka się nasz region. 

Posiadam bardzo duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych, realizacji inwestycji, gospodarki komunalnej, ale szczególnie ważne są dla mnie inicjatywy oddolne. Dostrzegam i postrzegam społeczną pracę ludzi, jako wartość, w której widzę ogromny potencjał.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz społeczne pozwala mi być efektywnym i skutecznym podczas pełnienia funkcji radnego powiatu.

Dowiedz się więcej


Numer 2 na liście

Irena Rataj

Urodziłam się i mieszkam w Kacwinie. Jestem szczęśliwą żoną, matką i babcią czterech wnuków. Posiadam wyższe wykształcenie z administracji i jestem geodetą.            

Jako długoletni pracownik Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych  znam potrzeby i problemy mieszkańców terenu z którego kandyduję. Posiadam doświadczenie w samorządzie – 16 lat pełniłam funkcję Sekretarza Gminy, co dało mi możliwość bezpośredniej współpracy zarówno z mieszkańcami jak i organizacjami i urzędami na różnym szczeblu.

Od 2018-2024 roku, dzięki Waszym głosom jestem radną powiatu nowotarskiego. Działając charytatywnie w zespole parafialnym, zdobywam doświadczenie, które ułatwia mi realizację zadań na rzecz najbardziej potrzebujących na terenie powiatu. 

Wszystkie powierzone mi sprawy traktuję poważnie i z zaangażowaniem, co czyni mnie odpowiednim reprezentantem Naszej Społeczności w powiecie. Moimi głównymi atutami są: doświadczenie, wiedza, sumienność i pracowitość.
Moją główną zasadą jest bycie społecznikiem a nie politykiem.

Dowiedz się więcej


Numer 3 na liście

Maria Łojas-Jurkowska

Pięciokrotnie obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i powierzyli sprawowanie funkcji Radnej Powiatu  Nowotarskiego. Mam nadzieję, że dobrze wywiązałam się z tego zadania, dlatego decyduję się ponownie kandydować. Jestem rodowitą góralką urodzoną i mieszkającą w ceniącej tradycję Ochotnicy. Mam bogate doświadczenie samorządowe i administracyjne. Przez 33 lata pracowałam w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej na stanowisku Sekretarza Gminy. Otrzymałam Brązowy Krzyż Zasługi odznaczenie przyznane  przez Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej w 2021 r.

Moją Dewizą jest okazywanie ludziom pomocy i życzliwości. Widzę na co dzień, jak bardzo mieszkańcy potrzebują dobrej rady w czasach, gdy bezustannie zmieniają się przepisy i mamy do czynienia z rozrośniętą biurokracją.

Jako Radna Powiatu Nowotarskiego inicjowałam i wspierałam działania służące dobru mieszkańców Tylmanowej i Ochotnicy. Wykazałam się dużą aktywnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników na drogach powiatowych w powiecie nowotarskim.    

Najważniejsze jest dla mnie dobro mieszkańców naszego regionu. Jestem pewna, że nie zawiodę Państwa zaufania.

Dowiedz się więcej


Numer 4 na liście

Aneta Dusik

Kandyduję do Rady Powiatu Nowotarskiego, ponieważ jestem przekonana, że nasz region potrzebuje pozytywnych zmian oraz nowej energii. Od wielu lat zajmuję się promocją oraz marketingiem internetowym, dzięki czemu wiem, jak tworzyć atrakcyjny oraz wiarygodny wizerunek naszego turystycznego regionu. Znam również zasady współpracy z różnymi podmiotami i organizacjami, ponieważ wcześniej koordynowałam projekty kulturalne, a także edukacyjne. Przez lata zdobywałam doświadczenie jako dziennikarz, utrzymując bliski kontakt z mieszkańcami i poznając ich potrzeby oraz oczekiwania. Ponadto prowadzę wraz z mężem działalność gospodarczą, więc rozumiem problemy i wyzwania przedsiębiorców. 

Jako kandydatka do Rady Powiatu Nowotarskiego, chciałabym zwrócić uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywają media społecznościowe w promocji naszego regionu. Jestem przekonana, że lepsza promocja w social mediach to nie tylko wyzwanie, ale także przyszłość naszego regionu.

Dowiedz się więcej


Numer 5 na liście

Jolanta Kałafut

Jestem rodowitą mieszkanką Niedzicy, żoną oraz mamą dwójki dzieci. Zawodowo: Wykształcenie wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing. W swojej 20 letniej pracy zawodowej od 17 lat jestem zawiązana z Lokalnymi Grupami Działania. Aktualnie pracuję jako Kierownik Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem. Koordynowałam wielu projektów realizowanych z dotacji unijnych oraz krajowych.

Sektor Pozarządowy jest mi szczególnie bliski. Od lat angażuję się w pracę w sektorze pozarządowym i wolontariat.

jestem jedną z założycielek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal”. Jako mama od 8 lat angażuję się w pracę Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych. Wspieram działalność i rozwój Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych.

Kandydowanie do Rady Powiatu jest skrupulatnie przemyślaną decyzją, zmotywowaną licznymi rozmowami z mieszkańcami. Widzę to jako ogromne wyzwanie, ale jednocześnie jako społeczny cel, który chciałabym razem z Państwem realizować, będąc reprezentantem społeczności w Radzie. Liczę na Wasze głosy, bo razem możemy więcej.

Dowiedz się więcej


Numer 6 na liście

Roman Urban

Pochodzę z miejscowości Krośnica, w gminie Krościenko nad Dunajcem. Ukończyłem studia Zdrowie Publiczne w specjalności inspekcja sanitarna, prowadzonych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuję w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II w Nowym Targu oraz w firmie zajmującej się szkoleniem kierowców. Zdobyłem również doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Chciałbym podzielić się z Państwem najważniejszymi postulatami, które będą dla mnie priorytetem w celu poprawy funkcjonowania Naszej Lokalnej społeczności. Szczególną uwagę zwracam na:

  • Polepszenie infrastruktury drogowej.
  • Wsparcie małych przedsiębiorstw.
  • Uatrakcyjnienie walorów turystycznych regionu.
  • Poprawa komunikacji publicznej.

Dowiedz się więcej


Numer 7 na liście

Dawid Oleś

Jestem mieszkańcem Gminy Krościenko nad Dunajcem i mam 22 lata. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem, aktualnie studiuję na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Kształtowania Środowiska. Jestem członkiem OSP. Moje pasje to sport, muzyka, psychologia oraz rynki finansowe.

Kandydując do Rady Powiatu Nowotarskiego, pragnę reprezentować młodych ludzi i działać na rzecz wszystkich mieszkańców Powiatu, dążąc do jego rozwoju i zmiany na lepsze.

Zapraszam do zapoznania się z moim programem.

Dowiedz się więcej


Numer 8 na liście

Joanna Krzywdzińska

Mieszkanka Szczawnicy od zawsze.

Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego PSzS im Jana Pawła II w Nowym Targu.

Postanowiłam kandydować do Rady Powiatu, aby wykorzystać swoje umiejętności oraz wiedzę pielęgniarską w procesie zapewniania wsparcia fizycznego i psychicznego osobom starszym i samotnym. Jestem przekonana że model wsparcia społecznego powinien obejmować każdy etap życia człowieka. Dotyczy to w równym stopniu osoby opiekującej jak i opiekowanej. Moja praca zawodowa jest bezpośrednio związana z pacjentami w wieku starszym, obciążonymi wieloma chorobami i bardzo często samotni. Dlatego kandydowanie do Rady Powiatu to ogromne zobowiązanie do pracy na rzecz tych ludzi, którzy bardzo mocno potrzebują naszego wsparcia, naszej obecności, pomocy i szeroko rozumianej opieki. Nie jesteśmy super bohaterami, dlatego chcę zadbać o to, aby każda starość była godna i po prostu dobra.

Dowiedz się więcej