Okręg V – Gminy Jabłonka, Lipnica Wielka


Numer 1 na liście

Barbara Mastela

Mam 49 lat, jestem mężatką, mam trzech synów i dwóch wnuków. Mieszkam w Zubrzycy Górnej i od 2010 roku jestem sołtysem wsi. Pracuję w szkole, prowadzę własną działalność gospodarczą, działam w Samorządzie Szkolnym, działam w Radzie Parafialnej i Kole Gospodyń Wiejskich. Od 2015 roku jestem ławnikiem w sądzie.

Jako radna powiatowa będę zawsze otwarta na potrzeby i problemy mieszkańców, będę dbała o rozwój naszego regionu. Będę wspierała:

  • kontynuację i przebudowę dróg powiatowych w naszej gminie i mojej wsi,
  • rozwój szkolnictwa zawodowego,
  • działania na rzecz rozwoju szpitala i przychodni lokalnych,
  • szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,
  • wszelkie działania na rzecz rozwoju kulturalnego i sportowego naszej młodzieży.

Dowiedz się więcej


Numer 2 na liście

Grzegorz Kuczkowicz

Mam 36 lat. Pochodzę z Jabłonki, gdzie mieszkam i pracuję. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem. Od 25 lat aktywnie i z pasją działam w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce, w której obecnie pełnię funkcję Naczelnika oraz Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Promuję wiedzę w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat jestem honorowym dawcą krwi

Znam i rozumiem potrzeby mieszkańców, dlatego chciałbym Was reprezentować w Radzie Powiatu
Nowotarskiego. W swojej pracy samorządowej pragnę skupić się na zdrowiu, bezpieczeństwie,
rozwoju naszej infrastruktury oraz wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej.

Jestem zdecydowany na działanie na rzecz naszej społeczności i razem z Wami chcę budować lepszą przyszłość dla naszego regionu. Ze swojej strony gwarantuję dialog, współpracę, zaangażowanie i szacunek.

Dowiedz się więcej


Numer 3 na liście

Elżbieta Skoczyk

47 lat; Pielęgniarka oddziałowa. Magister pielęgniarstwa, Specjalistka w dziedzinie z pielęgniarstwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Postanowiłam kandydować do Rady Powiatu Nowotarskiego aby wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe pielęgniarki oddziałowej w praktycznej realizacji polityki w ochronie zdrowia na poziomie lokalnym.

Moja kariera zawodowa pozwoliła mi zrozumieć złożone potrzeby potencjalnych pacjentów. Zajmując się na co dzień pracą pielęgniarki na stanowisku kierowniczym zdobyłam umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, i organizacyjne.

Moja kandydatura to nie tylko zobowiązanie do pracy na rzecz ochrony zdrowia, ale również obietnica otwartości na dialog z mieszkańcami powiatu i gotowość do współpracy z innymi członkami rady na rzecz wspólnego dobra.

Wierzę, że moje kompetencje w połączeniu z zaangażowaniem społecznym pozwolą mi skutecznie przyczynić się do realizacji wielu inicjatyw samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Z racji moich doświadczeń zawodowych chcę się skupić na problemach ochrony zdrowia oraz wszelkich działań na rzecz ludzi starszych i samotnych.

Dowiedz się więcej


Numer 4 na liście

Józef Kwaśnica

Mam 58 lat, mieszkam w Orawce która jest nie tylko moją ojczyzną, ale również sercem mojego życia.

Decyzję o kandydowaniu podjąłem po licznych rozmowach z mieszkańcami, przekonując się, że nasz powiat wymaga świeżego spojrzenia na wiele problemów oraz przyśpieszonego rozwoju. Przez 8 lat pełniłem funkcję radnego Gminy Jabłonka, a przez kolejne 12 lat sprawowałem obowiązki Sołtysa wsi Orawka, podczas których dokonaliśmy znaczących inwestycji, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Moje działania są ukierunkowane na budowanie silniejszej i bardziej zjednoczonej społeczności, opartej na wartościach współpracy i wzajemnego szacunku. W ramach mojego programu proponuję działania na rzecz zdrowia mieszkańców, rozwoju edukacji, rodziny i seniorów, rynku pracy oraz modernizacji infrastruktury drogowej i mostowej. Razem możemy budować lepszą przyszłość dla Powiatu Nowotarskiego.

Dowiedz się więcej


Numer 5 na liście

Maria Grzybacz

Urodzona w 1962, od dzieciństwa mieszkanka Podwilka. Mężatka, matka czwórki dorosłych dzieci. 

Zaangażowana w życie lokalnej społeczności i w Radzie Sołeckiej w Podwilku.

Członek Rady Parafialnej przy parafii św. Marcina w Podwilku.

W swojej aktywności dbająca o kultywowanie tradycji regionu – Orawy. 

Zabiegająca o rozwój, który daje wszystkim mieszkańcom szansę na wykorzystanie swoich możliwości i zdolności dla Orawy i Polski.

Dowiedz się więcej


Numer 6 na liście

Bogdan Jazowski

Mam 60 lat i od urodzenia mieszkam w Lipnicy Małej. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Działacz społeczny i sportowy. W latach 2006 -2014 pełniłem funkcję Radnego Powiatu Nowotarskiego: Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz członkiem Komisji Infrastruktury.

Jeśli Państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem dalej będę wspierał następujące działania:

  • Poprawa bezpieczeństwa na wszystkich drogach naszego terenu przez kontynuację budowy chodników
  • Ochrona zdrowia – szybszy i pełny dostęp do specjalistycznych przychodni lekarskich
  • Dbanie o rozwój kulturalny oraz sportowy naszej młodzieży
  • Reprezentowanie mieszkańców – szybka reakcja na rozwiązywanie pojawiających się problemów

Moje motto:

„Nie gadanie! Lecz działanie – to Radnego praca w terenie!”

„,Droga, chodnik, nowy most,  przepust – to dla Radnego energii upust”

Dowiedz się więcej