Okręg VI – Gminy Raba Wyżna i Spytkowice


Numer 1 na liście

Krzysztof Faber

Dzięki Państwa poparciu od lat jestem Waszym przedstawicielem w Radzie Powiatu Nowotarskiego i pełnię funkcję Starosty Nowotarskiego. Serdecznie dziękuję za Państwa zaufanie. 

Jestem przekonany, że ten czas był przeze mnie efektywnie wykorzystany na rzecz rozwoju Powiatu. W okresie mojej pracy przeznaczyliśmy ponad 780 milionów złotych na inwestycje, pozyskując przy tym 500 milionów dofinansowania. W swojej pracy starałem się szczególnie dbać o mieszkańców z Gmin Raba Wyżna i Spytkowice, których reprezentuję. Zachęcam do zapoznania się z moimi planami na kolejną kadencję, a także sprawozdaniem najważniejszych działań z ostatniej kadencji.  

Dowiedz się więcej


Numer 2 na liście

Kinga Palarczyk

Mieszkanka Spytkowic. Matka dwóch dorosłych synów i 12-letniej córki. Wykształcenie wyższe. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach w latach 2018-2023. Obecnie nauczyciel języka niemieckiego. Jestem zdecydowana i chętna by służyć w Radzie Powiatu na rzecz naszego Regionu.

Dzięki dotychczasowej pracy, poznałam potrzeby mieszkańców, a szczególnie dzieci, młodzieży, rodziców, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Moim priorytetem jest troska o Rodzinę, która kształtuje postawy, przekazuje wartości i rodzime tradycje młodemu pokoleniu.

Dowiedz się więcej


Numer 3 na liście

Adam Karbowski

46 lat, zamieszkały w Podsarniu. Nauczyciel historii i wychowania fizycznego.

Radny Gminy Raba Wyżna w latach 2002 – 2006.

Postanowiłem kandydować do Rady Powiatu,  aby wykorzystać swoje doświadczenie pedagogiczne w praktycznej realizacji polityki oświatowej na poziomie lokalnym. Wierzę, że moje kompetencje w połączeniu z zaangażowaniem społecznym  pozwolą mi skutecznie działać i przyczynić się do zharmonizowanego rozwoju naszej Społeczności.

Dowiedz się więcej


Numer 4 na liście

Barbara Antolak

Mam 57 lat i mieszkam w Sieniawie. Zdecydowałam się kandydować do rady powiatu, ponieważ chcę wykorzystać swoje 34 letnie doświadczenie pracy zawodowej w oświacie, w tym 20 lat na stanowisku dyrektorki przedszkola. Jestem osobą komunikatywną, dążącą do celu, otwartą i gotową do dyskusji.

W swoim lokalnym środowisku działam na rzecz wielu organizacji. Bliskie mi są sprawy i problemy ludzi, szczególnie tych potrzebujących.

Mam nadzieję, że moje kompetencje zawodowe, działalność społeczna i charytatywna przyczynią się do efektywnego działania w radzie powiatu, rozwoju naszego środowiska, szczególnie w obszarze edukacji i kultury. Moją aktywność społeczną chcę ukierunkować na zaspokajanie ludzkich potrzeb a przede wszystkim chcę kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu.

Dowiedz się więcej


Numer 5 na liście

Dawid Derek

Drodzy Państwo – Razem zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

Mieszkam w Skawie, mam 44 lata, jestem żonaty, mamy dwoje dzieci. 

Jestem emerytowanym oficerem Państwowej Straży Pożarnej, przez 24 lata pracowałem w JRG w Rabce-Zdroju, gdzie byłem dowódcą zmiany i w większości kierowałem działaniami podczas ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu nowotarskiego, również na terenie gminy Raba Wyżna i Spytkowice. Moja służba w PSP obejmowała również organizację, zarządzanie i koordynację pracy zespołu ludzi. Społecznie pracowałem w organizacji związków zawodowych reprezentując interesy kolegów strażaków, jako przewodniczący powiatowy i wiceprzewodniczący wojewódzki. Od kilku lat jestem przewodniczący Rady Rodziców w SP nr 1 w Skawie angażując się w życie edukacyjne i szkolne naszych dzieci. 

Swoje działania w Radzie Powiatu Nowotarskiego chciałbym skupić na poprawie bezpieczeństwa, infrastruktury i warunków życia mieszkańców gminy Raba Wyżna i Spytkowice.

Dowiedz się więcej