Maria Łojas-Jurkowska

Szanowni Państwo,                                                                                                                             

Z przyjemnością znowu zwracam się do Państwa.

Pięciokrotnie obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i powierzyli sprawowanie funkcji Radnej Powiatu  Nowotarskiego. Mam nadzieję, że dobrze wywiązałam się z tego zadania, dlatego decyduję się ponownie kandydować. Jestem rodowitą góralką urodzoną i mieszkającą w ceniącej tradycję Ochotnicy. Mam bogate doświadczenie samorządowe i administracyjne. Przez 33 lata pracowałam w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej na stanowisku Sekretarza Gminy. Otrzymałam Brązowy Krzyż Zasługi odznaczenie przyznane  przez Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej w 2021 r.

Moją Dewizą jest okazywanie ludziom pomocy i życzliwości. Widzę na co dzień, jak bardzo mieszkańcy potrzebują dobrej rady w czasach, gdy bezustannie zmieniają się przepisy i mamy do czynienia z rozrośniętą biurokracją.

We wszystkich kadencjach jako Radna Rady Powiatu wykazałam się bardzo dużą aktywnością na rzecz mieszkańców uczestnicząc w pracach wielu komisji. W obecnej kadencji  jestem  Przewodniczą Komisji Infrastruktury, członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. Jako Radna Powiatu byłam i jestem  bardzo mocno zaangażowana w realizowaniu potrzeb mieszkańców, wykazałam się dużą aktywnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników na drogach powiatowych w powiecie nowotarskim.    

Jako Radna Powiatu Nowotarskiego inicjowałam i wspierałam działania służące dobru mieszkańców Tylmanowej i Ochotnicy. W latach 2018 – 2024 na drodze powiatowej Nr 1637K Harklowa – Tylmanowa  (przez Przełęcz Knurowską, Ochotnicę Górną i Ochotnicę Dolną do Tylmanowej- Rzeka) wykonano zadania  inwestycyjne:

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 3

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 2: Gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Szczawnica

  • Odbudowano i wyremontowano mosty i przepusty: most (Słubica), przepust (oś. Dłubacze) w miejscowości Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna (oś. Zawady) i (oś. Stasichy). 
  • Wybudowano kolejne odcinki chodników wraz z przebudową nawierzchni asfaltowej w  Ochotnicy Dolnej dł. 1,116 km. (od oś. Rola  do oś. Barbarówka) i w Ochotnicy Górnej dł. 1,055 km. (od oś. Jaszcze   do  oś. Białówka) –  łącznie dł. 2,171 km.

Na wykonanie powyższych zadań Powiat Nowotarski przeznaczył środki finansowe w wysokości 9 465 413.02  zł.  Wszystkie te działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej.

W  2023 r. Powiat Nowotarski rozpoczął remont drogi powiatowej na odcinku (Przełęcz Knurowska), rozbudowę drogi powiatowej (budowa chodnika i ścieżki  rowerowej) na odcinku Jurkowski Potok – Gronie w Ochotnicy Górnej oraz budowę chodnika w Ochotnicy Dolnej przy Kościele i położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Prace trwają nadal i zostaną zakończone w bieżącym roku. Na to zadanie Powiat Nowotarski przeznaczył 16 023 168.00 zł. w tym: 14 231 000.00 zł  Powiat pozyskał w 2022r. rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej Harklowa-Tylmanowa. 

Ponadto Powiat Nowotarski opracował i jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej (budowa chodników):

  • Na odcinku  Białówka – Ustrzyk – decyzja  ZRID została wydana w lipcu 2023r. 
  • Na odcinku Ustrzyk – Bartoszówka – wydanie decyzji  ZRID przewiduje się w maju 2024r.
  • Na odcinku Słubica – Ligasy – wydanie decyzji  ZRID przewiduje się w maju 2024r.

Jako Radna nadal będę inicjować i wspierać wszelkie działania służące dobru mieszkańców Tylmanowej i Ochotnicy:   

  • Starania o poprawę jakości drogi powiatowej oraz bezpieczeństwa użytkowników poprzez kontynuację  budowy chodników na całej długości drogi powiatowej i budowy mostów oraz zabezpieczenia  przeciwpowodziowego.
  • Zadbanie o wygład i estetykę miejsc kultu religijnego znajdujących się wzdłuż szlaków turystycznych i drogi powiatowej.

 Najważniejsze jest dla mnie dobro mieszkańców naszego regionu. Jestem pewna, że nie zawiodę Państwa zaufania.