Irena Rataj

Szanowny Wyborco, Szanowny Sąsiedzie

Jestem kandydatką do powiatu nowotarskiego z którego pochodzę. Urodziłam się i mieszkam w Kacwinie. Jestem szczęśliwą żoną, matką i babcią czterech wnuków. Posiadam wyższe wykształcenie z  administracji i jestem geodetą. Wywodzę się z rodziny, która z pokolenia na pokolenie czynnie działała na rzecz OSP oraz lokalnej społeczności.                                            

Jako długoletni pracownik Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych  znam potrzeby i problemy mieszkańców terenu z którego kandyduję.

Posiadam doświadczenie w samorządzie – 16 lat pełniłam funkcję Sekretarza Gminy, co dało mi możliwość bezpośredniej współpracy zarówno z mieszkańcami jak i organizacjami
i urzędami na różnym szczeblu. 

Od 2018-2024 roku, dzięki Waszym głosom jestem radną powiatu nowotarskiego, gdzie pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 6.04.2022 r. zostałam odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Działając charytatywnie w zespole parafialnym, zdobywam doświadczenie, które ułatwia mi realizację zadań na rzecz najbardziej potrzebujących na terenie powiatu. 

Wszystkie powierzone mi sprawy traktuję poważnie i z zaangażowaniem, co czyni mnie odpowiednim reprezentantem Naszej Społeczności w powiecie. Moimi głównymi atutami są: doświadczenie, wiedza, sumienność i pracowitość.
Moją główną zasadą jest bycie społecznikiem a nie politykiem.

Moje cele:

 • Dbanie o sprawy istotne dla naszego regionu; drogi, bezpieczeństwo, oświata,  
 • Reforma opieki zdrowotnej i społecznej: każdy człowiek jest ważny,
 • Zrównoważony rozwój wsi i miast: równi w powiecie,
 • Razem na nowo odkryć: nadzieję, wiarę i miłość.

Swoje doświadczenie zdobyte na szczeblu gminnym przeniosłam na szczebel powiatowy i dzięki mojemu zaangażowaniu udało się zrealizować wiele inwestycji w powiecie, w tym także w Gminie Łapsze Niżne. Wiem, ile jest jeszcze do zrobienia, dlatego tak jak 5 lat temu i tym razem proszę o Państwa głos w wyborach do Powiatu. Dziękuję.  

Irena Rataj

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 2

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 2: Gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Szczawnica


Podzielę się tym, co zostało zrealizowane w infrastrukturze drogowej w mijającej kadencji m.in. dzięki mojemu zaangażowaniu, na terenie Gminy Łapsze Niżne:

 • remont nawierzchni drogi z wyregulowaniem ścieku w m. Kacwin ;
 • remont drogi w Niedzicy ul. 3 Maja od ronda i przed mostem;
 • rozbudowa drogi w m. Łapsze Wyżne ul. Widokowa i koło kościoła; 
 • modernizacja i remont nawierzchni drogi w m. Łapszanka;
 • remont nawierzchni drogi w m. Falsztyn;
 • rozbudowa drogi wraz z budową mostu w m. Trybsz;
 • barierki ochronne w Trybszu ul. Świętej Elżbiety;
 • modernizacja i remont ul. Długiej z ul. Czarną w Łapszach Niżnych; 
 • przejście i remont jezdni w Niedzicy koło GOKu;
 • lokalizacja nowych przystanków autobusowych; 
 • montaż luster m.in. w Falsztynie;
 • renowacja rowów i poboczy, wymiana znaków drogowych, malowanie linii i elementów bezpieczeństwa;
 • opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Łapsze Niżne ul. Długa k. szkoły.

Dokumentacje w trakcie opracowania:

 • przebudowa drogi w m. Niedzica ul. Tatrzańska;
 • przebudowa drogi w m. Łapsze Wyżne ul. Świętego Floriana.

 Wiem, ile jest jeszcze do zrobienia, głównie w infrastrukturze drogowej:

 • remonty nawierzchni i chodników
 • budowa zaprojektowanych chodników
 • przygotowanie projektów pod budowę nowych chodników
 • doświetlenie przejść dla pieszych
 • rozwijanie współpracy z gminami w celu poprawy infrastruktury drogowej.

Dlatego, tak jak 5 lat temu i tym razem proszę o Państwa głos w wyborach do Powiatu.