Roman Urban

Pochodzę z miejscowości Krośnica, w gminie Krościenko nad Dunajcem. Ukończyłem studia Zdrowie Publiczne w specjalności inspekcja sanitarna, prowadzonych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuję w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II w Nowym Targu oraz w firmie zajmującej się szkoleniem kierowców. Zdobyłem również doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Chciałbym podzielić się z Państwem najważniejszymi postulatami, które będą dla mnie priorytetem w celu poprawy funkcjonowania Naszej Lokalnej społeczności. Szczególną uwagę zwracam na:

  • Polepszenie infrastruktury drogowej.
  • Wsparcie małych przedsiębiorstw.
  • Uatrakcyjnienie walorów turystycznych regionu.
  • Poprawa komunikacji publicznej.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 6

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 2: Gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Szczawnica