Okręg I – Miasto Nowy Targ


Numer 1 na liście

Robert Furca

Robert Furca jest silnym liderem w Radzie Powiatu Nowotarskiego. Jego aktywność i zaangażowanie są niezaprzeczalne. W ciągu swojej kadencji był kluczowym członkiem Klubu „Wspólnie dla Powiatu” oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji Publicznej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a także członkiem Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji. To dowód na jego zdolność do skutecznego zarządzania i podejmowania decyzji na rzecz dobra naszego powiatu.

Robert Furca to osoba, która nieustannie dąży do osiągnięcia celu. Jego umiejętności analityczne, organizacyjne oraz zdolność do pracy w warunkach stresowych są nieocenione w pracy publicznej.

Dowiedz się więcej


Numer 2 na liście

Danuta Wojdyła

Jestem dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu. Kandyduję do Rady Powiatu Nowotarskiego, ponieważ chcę wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz samorządu lokalnego jako radna dwóch kadencji Rady Miasta Nowy Targ. Okres ten był dla mnie bardzo pracowity, a zarazem owocny i mam dużą satysfakcję ze zrealizowanych planów. Udało się zrealizować większość zadań, aby polepszyć warunki życia mieszkańców, zarówno w swoim okręgu jak i na terenie całego miasta.

Pełniąc funkcję dyrektora biblioteki przyczyniłam się do jej rozwoju i modernizacji, a także pozyskania programów dotacyjnych. O wysokiej skuteczności podejmowanych przez bibliotekę nieszablonowych wyzwań świadczy wzrost liczby czytelników i osób, które szukają w niej swojego miejsca nie tylko do spotkania z literaturą, ale również  do nauki i zabawy. Jestem członkiem Rady Nadzorczej Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Moje główne atuty to: sumienność , doświadczenie i skuteczność.

Zgłaszając swoją kandydaturę do rady powiatu chcę mieć realny wpływ  na sprawy, które bezpośrednio dotyczą życia lokalnej społeczności na poziomie miasta i powiatu. Proszę o głos i dziękuję za zaufanie. 

Dowiedz się więcej


Numer 3 na liście

Paweł Zych

Od 29 lat pracuję jako nauczyciel. Od 2013 roku pełnię funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu. Od 2013 roku pełnię również funkcję prezesa T. S. Oldboys Podhale Nowy Targ. 

Posiadam cechy, które są przydatne w wielu obszarach życia codziennego, szczególnie; łatwość w nawiązywaniu kontaktów, skuteczność działania, lojalność, transparentność, łatwość współpracy, rozwiązywaniu problemów. Cechuje mnie bardzo wysoka zdolność analityczna, przewidywalność i zmysł organizacyjny oraz umiejętność pracy samodzielnej i w grupie w warunkach stresowych.

Jako radny chciałbym się podjąć jeszcze bardziej wymagających działań, wykorzystując doświadczenie i umiejętności nie tylko w obszarze edukacji, ale również w zakresie bezpieczeństwa, dostępności, kultury czy też pomocy. 

Dowiedz się więcej


Numer 4 na liście

Jacek Szopiński

Trener hokeja na lodzie, Nowy Targ. 

Postanowiłem kandydować do Rady Powiatu, aby wykorzystać swoje doświadczenie teoretyczne i praktyczne do pracy na rzecz rozwoju regionu w dziedzinie szeroko pojętej kultury fizycznej oraz sportu. Moja długoletnia praca trenerska pozwoliła mi dostrzec rezerwy w powszechności sportu i aktywności fizycznej. Moim celem jest umożliwienie rozwoju sportowego każdej utalentowanej osobie w zależności od predyspozycji do danej dyscypliny sportu oraz niedopuszczenie do zmarnowania ich potencjału. 

Dowiedz się więcej


Numer 5 na liście

Bożena Czubernat

Mam 61 lat, jestem nowotarżanką, żoną, mamą trójki dzieci i babcią. Pracowałam jako asystentka stomatologiczna najpierw w sektorze państwowym, a później prywatnym.
Od 1995 roku należę do chóru Echo Gorczańskie, gdzie od kilku lat działam w jego Zarządzie. Poprzez działalność chóru pragnę promować nasze miasto Nowy Targ oraz folklor ziemi podhalańskiej.
Oprócz śpiewu, lubię robótki ręczne i spacery ze swoim psem. Lubię pomagać innym, dlatego kandyduję do Rady Powiatu Nowotarskiego.
Jako radna chciałabym mieć wpływ na większą dostępność kobiet do opieki medycznej, zarówno profilaktycznej jak i specjalistycznej. Chcę pomagać kobietom, które są w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej poprzez koordynację z fundacjami i organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

Dowiedz się więcej


Numer 6 na liście

Dawid Batkiewicz

Pochodzę z Nowego Targu gdzie mieszkam i pracuję, ukończyłem szkołę średnią kierunek żywieniowy. 

Kandyduję do Rady Powiatu Nowotarskiego aby wesprzeć małych przedsiębiorców którzy są bardzo ważnym elementem naszego regionu, a także promować turystykę i kuchnie Podhala.

Jako kandydat chce dołożyć starań w podnoszenie komfortu życia mieszkańców, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych w jak najlepszej kondycji.

Nie należę do żadnej partii partii politycznej. 

Jestem gotowy do pracy na rzecz naszej społeczności.

Zwracam się do Państwa o poparcie mojej kandydatury w najbliższych wyborach, wierzę że moje doświadczenie wspomoże rozwój Powiatu Nowotarskiego

Dowiedz się więcej


Numer 7 na liście

Anna Kalata

Jestem rodowitą nowotarżanką. Uwielbiam podróże i aktywny wypoczynek: górskie wędrówki, długie spacery oraz jazdę na rowerze. 

Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiadam certyfikat księgowy. Od kilkunastu lat jestem pracownikiem Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na stanowisku starszy specjalista ds. wynagrodzeń.

Z uwagi na miejsce pracy i zawód który wykonuję od 15 lat szczególnie ważnym obszarem któremu chciałabym poświęcić swój czas i zaangażowanie jest promocja i ochrona zdrowia. Tworzenie i ulepszanie polityki prozdrowotnej ma kluczowe znaczenie we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. Zdrowe społeczeństwo to szansa na tworzenie bardziej dynamicznego, zrównoważonego i sprawiedliwego powiatu w którym każdy z mieszkańców będzie cieszył się wysoką jakością życia.

Pragnę wspierać lokalnych przedsiębiorców, produkty i usługi gdyż to właśnie przedsiębiorczość jest głównym czynnikiem rozwoju i kształtowania atrakcyjności powiatu.

Działając społecznie poprzez uczciwą i sumienną pracę chciałabym rozwijać nasz powiat i dbać o jego mieszkańców.

Dowiedz się więcej