Okręg IV – Czarny Dunajec


Numer 1 na liście

Krystian Jarończyk

Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie wydział zarządzania. Po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku nie miałem żadnych wątpliwości z jakim miejscem jest związana moja przyszłość. Wróciłem do rodzinnych stron i tutaj pracowałem jako księgowy w firmie prywatnej,  pracownik Urzędu Skarbowego a od roku 2004 związany jestem z Bankiem Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu, gdzie w roku 2021 uzyskałem zgodę KNF i zostałem prezesem Zarządu tutejszego Banku. Nie należę do żadnej partii politycznej. 

Pracując jako księgowy, urzędnik, bankowiec miałem i mam styczność z wieloma osobami i rożnymi problemami z jakimi się borykają. Dzięki wartościom które wyniosłem z domu nie są mi obojętne sprawy ludzi, z którymi się stykam i problemy okolicznych miejscowości. Dlatego też zdecydowałem się wystartować do wyborów samorządowych do Rady Powiatu Nowotarskiego z listy Prawicy Powiatu Nowotarskiego. Zapraszam do zapoznania się z moimi planami.

Dowiedz się więcej


Numer 2 na liście

Andrzej Król

Zamieszkały i od lat związany w Piekielnikiem. 

Jestem przedsiębiorca i miałem do czynienia z wieloma barierami, z którymi muszą borykać się właściciele firm i wszyscy mieszkańcy. Pracując także za granicą mam porównanie do rozwiązań panujących w Polsce i w innych krajach i chciałbym tą wiedzę wykorzystać pomagając mieszkańcom Gminy Czarny Dunajec w ramach zadań jakie ma powiat. Zapraszam do zapoznania się z moimi postulatami.

Dowiedz się więcej


Numer 3 na liście

Władysława Wacławiak

Jestem mieszkanką miejscowości Podszkle i długoletnim pracownikiem Urzędu Gminy Czarny Dunajec i Centrum Kultury w Czarnym Dunajcu a także długoletnim członkiem zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania i współzałożycielką koła Gospodyń Wiejskich w Podszklu. Jestem mężatką, oraz mam dwóch dorosłych synów.

Odznaczona zostałam srebrnym i złotym medalem za długoletnią służbę w samorządzie. Jestem bezpartyjna

Całe życie Ja i moja rodzina związana jest z  Gminą Czarny Dunajec i dlatego nie są mi obce problemy, z którymi mieszkańcy muszą się borykać. Dzięki posiadanemu długoletniemu doświadczeniu i wiedzy starałam się pomagać w rozwiązywaniu tych problemów. Także dzisiaj chcę dalej pomagać jako Wasz przedstawiciel w Radzie Powiatu Nowotarskiego. Zapraszam do zapoznania się z moimi postulatami.

Dowiedz się więcej


Numer 4 na liście

Krzysztof Józef Kula

Pochodzę z rodziny góralskiej z miejscowości Ciche. Jestem związany z Miastem i z Gminą Czarny Dunajec. Tu mieszkam, tu pracuję – jestem Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem. 

Zarządzając jednostką oświatową prowadzę dobrą, nowoczesną organizację pracy, dbając jednocześnie o nasz personel bo najważniejsi są ludzie. 

Bardzo dużą wagę przywiązuję do relacji międzyludzkich tworzących dobrą atmosferę do podejmowania wyzwań. Podjęliśmy wiele działań, zmierzających do pozyskania środków na wybudowanie m.in. nowego gmachu szkoły czy placu zabaw. Zapewniliśmy wyposażenie szkoły w liczne pomoce dydaktyczne oraz multimedia.  

Jestem przekonany, że korzystając z moich dotychczasowych doświadczeń, zdobytego wykształcenia i wieloletnich kontaktów, będę mógł efektywnie działać, rozwijać edukację, sport, turystykę oraz rozwiązywać problemy dnia codziennego mieszkańców Podhala, Orawy i Spisza. 

Zapraszam do zapoznania się z moimi postulatami.

Dowiedz się więcej


Numer 5 na liście

Józefa Gąsienica

Od wielu lat jestem mieszkanką  Czarnego Dunajca  i długoletnim pracownikiem Urzędu Gminy Czarny Dunajec. Posiadam wykształcenie średnie, bezpartyjna. Wdowa, mam dwie dorosłe córki.

Odznaczona zostałam  złotym medalem za długoletnią służbę w samorządzie. 

Obecnie jako emerytowany pracownik samorządowy dzielę się swoją wiedzą z ludźmi pomagając im w załatwianiu wielu spraw urzędowych. 

Kandyduję do powiatu Nowotarskiego aby mieć wpływ na rozwój naszego regionu.

Dołożę wszelkich starań, by zaufanie, którym mnie Państwo obdarzycie zaowocowało w rozwoju naszego regionu.

Zapraszam do zapoznania się z moimi postulatami.

Dowiedz się więcej