Okręg VII – Gmina Rabka-Zdrój


Numer 1 na liście

Józef Filas

Od 15 lat jestem sołtysem wsi Rdzawka. Doświadczenie zdobyte przy pełnieniu tej funkcji zamierzam wykorzystać jako radny.

Jako Radny zamierzam:

  • Uregulować status dróg osiedlowych w całej gminie.
  • Doprowadzić do wpisania lasów prywatnych do ksiąg wieczystych.
  • Przekazać na rzecz powiatu nowotarskiego drogę do Obidowej oraz wykonać chodnik.
  • W Ponicach dokończyć budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej.
  • Poprawić nawierzchnie dróg powiatowych w Rabce-Zdróju.

We wrześniu 2023 roku zająłem I miejsce w Konkursie na Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego.

Dowiedz się więcej


Numer 2 na liście

Władysława Jachimowska

Matka 2 dzieci i babcia, mąż Andrzej. Mam 2 zawody: jeden medyczny, drugi pedagogiczny. Ukończyłam: Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie, Studium Nauczycielskie w Tarnowie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet) w Krakowie-studia magisterskie. Posiadam najwyższy stopień wymaganego awansu zawodowego nauczycieli – nauczyciela dyplomowanego. Pracowałam w: Szpitalu Miejskim w Rabce – Zdroju, Śląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce –Zdroju, Zespole Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce Zdroju, Szkole Podstawowej w Cichem, Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.

Nigdy nie należałam do partii politycznej. Swoją wiedzę medyczno – pedagogiczną wykorzystałam pracując z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi. Do tej pory mam kontakty z moimi byłymi wychowankami, co jest najlepszą oceną mojej pracy pedagogicznej.

Jeżeli Państwo zaufacie mojej osobie i  oddacie na mnie głos, postaram się pracować rzetelnie na rzecz naszej społeczności lokalnej. Zapraszam do zapoznania się z moimi planami.

Dowiedz się więcej


Numer 3 na liście

Urszula Chrustek

ałe swoje dorosłe życie poświęciłam na rzecz społeczności Gminy Rabka Zdrój. Jako pielęgniarka niosłam aktywną pomoc potrzebującym pacjentom i pensjonariuszom rabczańskich sanatoriów i szpitali. Organizowałam pielęgniarską opiekę domową. Od kilkunastu lat prowadziłam w Rabce Magazyn Banku Żywności w ramach działania w ZM PKPS w Rabce-Zdroju. Współorganizowałam wiele imprez np. Wigilia dla Samotnych, Dzień Dziecka, Dzień Seniora. Dobro drugiego człowieka zawsze stanowiło mój priorytet w każdym działaniu.

Zabiegam o rozwój, który daje wszystkim mieszkańcom szansę na wykorzystanie swoich możliwości i zdolności dla Gminy Rabka-Zdrój i Polski.
Startuję w wyborach do Rady Powiatu, by mieć możliwość realnego współtworzenia i realizacji programu rozwoju całego powiatu nowotarskiego ze szczególnym uwzględnieniem Rabki-Zdroju i okolic

Dowiedz się więcej


Numer 4 na liście

Piotr Kowalcze

Mieszkam w Chabówce. Z zawodu jestem lutnikiem oraz nauczycielem muzyki i rewalidacji. Posiadam wyższe wykształcenie – lutnik z tytułem mgr sztuki oraz oligofrenopedagog. Prowadzę pracownię lutniczą oraz pracuję w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwiennem.

Należę do Związku Polskich Artystów Lutników z siedzibą w Warszawie. Jako muzyk i lutnik współpracuję z zespołami góralskimi, szkołami muzycznymi, instytucjami kultury oraz muzykami w kraju i za granicą.

Jestem założycielem i kierownikiem zespołu muzycznego ,,Wniebogłosy” z którym występuję podczas różnych wydarzeń kulturalnych, np. świąt patriotycznych i kościelnych. Jestem także prezesem Stowarzyszenia Siedem Światów (od 2012 r) z którym organizowałem m. in. półkolonie dla dzieci i młodzieży.

Jako radny powiatowy będę dbać o rozwój Miasta i Gminy Rabka Zdrój oraz reprezentować je w powiecie. Zapraszam do zapoznania się z moimi planami.

Dowiedz się więcej


Numer 5 na liście

Waldemar Zając

Mieszkam w Rabce – Zdroju, jestem żonaty, mam 49 lat i dwóch synów. Bezpartyjny. Od 2001 roku  jestem rzeczoznawcą majątkowym – wyceniam nieruchomości i przedsiębiorstwa. Byłem naczelnikiem wydziału w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, radnym Rady Miasta Rabka – Zdrój – przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej, pełniłem funkcję Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan. Jeżeli pozwolicie, chciałbym w Państwa imieniu reprezentować Naszą Gminę w Powiecie Nowotarskim. 

Proszę o Państwa głos w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego. Jeżeli mi zaufacie będę dbał o Naszą Gminę najlepiej jak to możliwe wykorzystując zdobyte w życiu doświadczenie samorządowe. Uważam, że zasługujemy na najlepsze. 

Drodzy Mieszkańcy, pracowałem wiele lat w Starostwie Nowotarskim, znam strukturę powiatową i mechanizmy jej działania. Wiem co robić aby dla Naszej Gminy udało się pozyskać jak najwięcej. Nie będę obiecywał pojedynczych spraw, które uznaje za podstawowe. Obiecuję natomiast, że jeżeli mi Państwo zaufacie będę robił wszystko aby Nasza Gmina brała czynny udział w działaniach strategicznych Powiatu Nowotarskiego, korzystnych i oczekiwanych przez wszystkich Mieszkańców. Zapraszam do zapoznania się z moimi priorytetami.

Dowiedz się więcej