Jolanta Kałafut

Mam 38 lat, jestem rodowitą mieszkanką Niedzicy i kandyduję do Rady Powiatu Nowotarskiego z Gmin: Łapsze Niżne, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica 

Prywatnie: Jestem żoną oraz mamą dwójki dzieci. 

Zawodowo: Wykształcenie wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing. W swojej 20 letniej pracy zawodowej od 17 lat jestem zawiązana z Lokalnymi Grupami Działania. Aktualnie pracuję jako Kierownik Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem. Koordynowałam wielu projektów realizowanych z dotacji unijnych, w tym LEADER, PROW, POKL, INTEREEG PL-SK, EFS oraz krajowych, dofinansowanych z MKiDN, NCK, MTiS, FIO, Województwa Małopolskiego, Fundacji ORLEN.

Sektor Pozarządowy: Jest mi szczególnie bliski. Od lat angażuję się w pracę w sektorze pozarządowym i wolontariat; 

✅jestem jedną z założycielek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SPISZ się na medal”, które w latach 2009-2018 działało pod nazwą Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy.

✅jako mama od 8 lat angażuję się w pracę Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych pełniąc funkcję Skarbnika. 

wspieram działalność i rozwój Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych.

Liczę na Wasze głosy, bo razem możemy więcej.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 5

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 2: Gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Szczawnica

Dlaczego ubiegam się o mandat radnego powiatu:

Kandydowanie do Rady Powiatu jest skrupulatnie przemyślaną decyzją, zmotywowaną licznymi rozmowami z mieszkańcami. Widzę to jako ogromne wyzwanie, ale jednocześnie jako społeczny cel, który chciałabym razem z Państwem realizować, będąc reprezentantem społeczności w Radzie.

Jako radna naszego powiatu będę wspierać:

  • Wspólne działania władz powiatowych i gminnych, prowadzące do rozwoju infrastruktury drogowej.
  • Wspieranie inicjatyw na rzecz seniorów i młodzieży.
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja pomysłów środowiska lokalnego.
  • Działania na rzecz zdrowia mieszkańców poprzez poszerzenie oferty medycznej.
  • Rozwój gospodarczy naszego powiatu poprzez wsparcie przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy