Dawid Oleś

Bezpartyjny Kandydat do Rady Powiatu Nowotarskiego

Jestem mieszkańcem Gminy Krościenko nad Dunajcem i mam 22 lata. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem, aktualnie studiuję na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Kształtowania Środowiska. Jestem członkiem OSP. Moje pasje to sport, muzyka, psychologia oraz rynki finansowe.

Kandydując do Rady Powiatu Nowotarskiego, pragnę reprezentować młodych ludzi i działać na rzecz wszystkich mieszkańców Powiatu, dążąc do jego rozwoju i zmiany na lepsze.

Moje cele:

  1. Praca: Będę dążył do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wspierania rozwoju małych lokalnych przedsiębiorstw.
  2. Bezpieczeństwo: Jestem zwolennikiem nowoczesnego rozwoju ratownictwa medycznego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji oraz innych służb, które dbają o nasze bezpieczeństwo.
  3. Szkolnictwo: Planuję wspierać, rozwijać i promować szkolnictwo zawodowe, unowocześniać oraz remontować placówki oświatowe. Ponadto, chcę zbudować halę sportową przy ZSZiP w Krościenku nad Dunajcem, wspierać działania rozwijające tożsamość regionalną.
  4. Zdrowie psychiczne młodych: Będę głęboko zaangażowany w kwestię zdrowia psychicznego młodych mieszkańców Powiatu. Chciałbym promować świadomość na temat zdrowia psychicznego, zapewniać dostęp do usług psychologicznych i terapeutycznych oraz tworzyć programy wsparcia dla osób młodych borykających się z problemami psychicznymi.
  5. Ochrona zdrowia: Moje działania będą skierowane na rozwój szpitala, poprawę jakości i dostępności do usług medycznych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktykę z zakresu ochrony zdrowia.
  6. Pomoc społeczna: Chcę udzielać wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym poprzez wspomaganie finansowo zarówno hospicjów, domów spokojnej starości, jak i ośrodków zapewniających wsparcie psychologiczne dla tych osób. 
  7. Infrastruktura: Zwrócę uwagę na budowę i remonty dróg, ścieżek rowerowych oraz chodników, z myślą o bezpieczeństwie użytkowników.
  8. Komunikacja: Będę dążył do nadzoru nad prywatnymi liniami przewozowymi oraz do utworzenia komunikacji publicznej dla mieszkańców.
  9. Ochrona środowiska: Pragnę wspierać działania mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 7

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 2: Gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Szczawnica

Twój Głos, Twoje Prawo, Nasza Przyszłość: Razem dla Powiatu!