Maria Grzybacz

Urodzona w 1962, od dzieciństwa mieszkanka Podwilka. Mężatka, matka czwórki dorosłych dzieci. 

Zaangażowana w życie lokalnej społeczności i w Radzie Sołeckiej w Podwilku.

Członek Rady Parafialnej przy parafii św. Marcina w Podwilku.

W swojej aktywności dbająca o kultywowanie tradycji regionu – Orawy. 

Zabiegająca o rozwój, który daje wszystkim mieszkańcom szansę na wykorzystanie swoich możliwości i zdolności dla Orawy i Polski.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 5

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 5: Gminy Jabłonka, Lipnica Wielka