Józef Kwaśnica

Mam 58 lat, jestem mężem, mam dwóch synów i jednego wnuka. Mieszkam w Orawce która jest nie tylko moją ojczyzną, ale również sercem mojego życia.

Decyzję o kandydowaniu podjąłem po licznych rozmowach z mieszkańcami, przekonując się, że nasz powiat wymaga świeżego spojrzenia na wiele problemów oraz przyśpieszonego rozwoju. Przez 8 lat pełniłem funkcję radnego Gminy Jabłonka, a przez kolejne 12 lat sprawowałem obowiązki Sołtysa wsi Orawka, podczas których dokonaliśmy znaczących inwestycji, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Moje działania są ukierunkowane na budowanie silniejszej i bardziej zjednoczonej społeczności, opartej na wartościach współpracy i wzajemnego szacunku. W ramach mojego programu wyborczego proponuję:

  • Działanie na rzecz zdrowia mieszkańców
  • Rozwój Edukacji
  • Działania na Rzecz Rodziny i Seniorów
  • Działania Dotyczące Rynku Pracy
  • Modernizacja Infrastruktury Drogowej/Mostowej

Niniejszy program wyborczy został stworzony w celu podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez szeroko zakrojone działania w kluczowych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Moja kadencja będzie charakteryzować się otwartością oraz prowadzeniem urzędu w sposób przyjazny i dostępny dla każdego mieszkańca

Razem możemy budować lepszą przyszłość dla Powiatu Nowotarskiego.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 4

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 5: Gminy Jabłonka, Lipnica Wielka