Grzegorz Kuczkowicz

Szanowni Mieszkańcy Orawy!

Mam 36 lat. Pochodzę z Jabłonki, gdzie mieszkam i pracuję. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem. Od 25 lat aktywnie i z pasją działam w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce, w której obecnie
pełnię funkcję Naczelnika oraz Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Promuję wiedzę w zakresie pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat jestem honorowym dawcą krwi

Znam i rozumiem potrzeby mieszkańców, dlatego chciałbym Was reprezentować w Radzie Powiatu
Nowotarskiego.
W swojej pracy samorządowej pragnę skupić się na zdrowiu, bezpieczeństwie,
rozwoju naszej infrastruktury oraz wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej.

Moim priorytetem będzie:

  • Poprawa dostępności do usług medycznych, szczególnie do lekarzy specjalistów. Czynienie starań o zwiększenie liczby lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Jabłonce i Lipnicy Wielkiej. Kontynuowanie rozwoju Podhalańskiego Szpitala w Nowym Targu poprzez rozszerzenie oferty medycznej.
  • Dalszy rozwój infrastruktury drogowej, budowa chodników, dalsza modernizacja drogi Podszkle-Podwilk. Właściwe oświetlenie dróg i przejść dla pieszych w Gminie Jabłonka i Lipnica Wielka.
  • Współpraca z Gminami w zakresie budowy turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych.
  • Troska o nowoczesną bazę lokalową szkół ponadpodstawowych oraz innowacyjne wyposażenie
  • Dbanie o bezpieczeństwo poprzez doposażanie w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jabłonka i Lipnica Wielka.
  • Promowanie organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
  • Wspieranie działań w zakresie pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym.
  • Promocja sportu oraz wydarzeń kulturowych, budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jestem zdecydowany na działanie na rzecz naszej społeczności i razem z Wami chcę budować
lepszą przyszłość dla naszego regionu
. Ze swojej strony gwarantuję dialog, współpracę, zaangażowanie i szacunek.

Proszę o Państwa głosy 7 kwietnia w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 2

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 5: Gminy Jabłonka, Lipnica Wielka