Elżbieta Skoczyk

47 lat; Pielęgniarka oddziałowa. Magister pielęgniarstwa, Specjalistka w dziedzinie z pielęgniarstwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Postanowiłam kandydować do Rady Powiatu Nowotarskiego aby wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe pielęgniarki oddziałowej w praktycznej realizacji polityki w ochronie zdrowia na poziomie lokalnym.

Moja kariera zawodowa pozwoliła mi zrozumieć złożone potrzeby potencjalnych pacjentów. Zajmując się na co dzień pracą pielęgniarki na stanowisku kierowniczym zdobyłam umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, i organizacyjne.

Moja kandydatura to nie tylko zobowiązanie do pracy na rzecz ochrony zdrowia, ale również obietnica otwartości na dialog z mieszkańcami powiatu i gotowość do współpracy z innymi członkami rady na rzecz wspólnego dobra.

Wierzę, że moje kompetencje w połączeniu z zaangażowaniem społecznym pozwolą mi skutecznie przyczynić się do realizacji wielu inicjatyw samorządu Powiatu Nowotarskiego.

Z racji moich doświadczeń zawodowych chcę się skupić na problemach ochrony zdrowia oraz wszelkich działań na rzecz ludzi starszych i samotnych.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 3

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 5: Gminy Jabłonka, Lipnica Wielka