Barbara Mastela

Szanowni Państwo,

Mam 49 lat, jestem mężatką, mam trzech synów i dwóch wnuków. Mieszkam w Zubrzycy Górnej i od 2010 roku jestem sołtysem wsi. Pracuję w szkole, prowadzę własną działalność gospodarczą, działam w Samorządzie Szkolnym, działam w Radzie Parafialnej i Kole Gospodyń Wiejskich. Od 2015 roku jestem ławnikiem w sądzie.

Jako radna powiatowa będę zawsze otwarta na potrzeby i problemy mieszkańców, będę dbała o rozwój naszego regionu. Będę wspierała:

  • kontynuację i przebudowę dróg powiatowych w naszej gminie i mojej wsi,
  • rozwój szkolnictwa zawodowego,
  • działania na rzecz rozwoju szpitala i przychodni lokalnych,
  • szerzenie profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,
  • wszelkie działania na rzecz rozwoju kulturalnego i sportowego naszej młodzieży.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 1

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 5: Gminy: Jabłonka, Lipnica Wielka