Krystian Jarończyk

Mam 47 lat  i prawie całe moje życie związałem z gminą w której mieszkam. Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie wydział zarządzania. Po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku nie miałem żadnych wątpliwości z jakim miejscem jest związana moja przyszłość. Wróciłem do rodzinnych stron i tutaj pracowałem jako księgowy w firmie prywatnej,  pracownik Urzędu Skarbowego a od roku 2004 związany jestem z Bankiem Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu, gdzie w roku 2021 uzyskałem zgodę KNF i zostałem prezesem Zarządu tutejszego Banku. Nie należę do żadnej partii politycznej. 

Pracując jako księgowy, urzędnik, bankowiec miałem i mam styczność z wieloma osobami i rożnymi problemami z jakimi się borykają. Dzięki wartościom które wyniosłem z domu nie są mi obojętne sprawy ludzi, z którymi się stykam i problemy okolicznych miejscowości. Dlatego też zdecydowałem się wystartować do wyborów samorządowych do Rady Powiatu Nowotarskiego z listy Prawicy Powiatu Nowotarskiego.

Rozmawiając i słuchając osób, z którymi się spotykam jasnym jest, że są do rozwiązania istotne problemy, na których w mojej pracy jako Radnego chciałbym się skupić.  Dotyczą one trzech podstawowych obszarów:

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 1

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 4: Gmina Czarny Dunajec

Zdrowie

Zapewnienie odpowiedniej  ochrony zdrowia to jedna z najważniejszych spraw a służba zdrowia to jedno z najważniejszych zadań Powiatu. Poprawa funkcjonowania służby zdrowia  jest bardzo ważna także w naszej Gminie i można ją znacząco ulepszyć  dzięki kilku działaniom. Przede wszystkim konieczne jest przywrócenie opieki całodobowej w naszej Gminie. Sam jestem rodzicem i wiem jaki to problem znaleźć lekarza dla dziecka  w godzinach wieczornych i w weekendy – jest to wręcz niemożliwe. Pozostaje jedynie wzywanie karetki albo jazda na SOR do Nowego Targu. W wielu przypadkach ani jedno ani drugie nie byłoby konieczne jeśli w Gminie funkcjonowałaby opieka całodobowa. Dlatego moim celem jako radnego powiatowego będzie utworzenie we współpracy  z władzami Gminy punktu opieki całodobowej w gminie Czarny Dunajec.
Kolejną ważną rzeczą  w zakresie zdrowia jest zapewnienie ciągłości działania szczególnie w zakresie zastępstw lekarzy rodzinnych. Dlatego będę dążył do  opracowania takich rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie  stałego dostępu do lekarzy rodzinnych poprzez stworzenie odpowiedniego rozwiązania z pomocą powiatu.

Bezpieczeństwo

Przede wszystkim poprzez zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci.  Często słyszę od rodziców, że problem narkotyków i dopalaczy i innych  środków pomimo tego że mieszkamy w  spokojnej okolicy istnieje. Aby z tym walczyć konieczne jest  stworzenie programu pozwalającego na systematyczną walkę z tym procederem. W związku z tym będę podejmował działania zmierzające do stworzenia  w powiecie systemu pozwalającego na edukację  zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców w tym  zakresie ale także będę dążył do stworzenia stałego systemu informowania o takich nadużyciach dostępnego dla wszystkich oraz zwiększenia uwagi Policji na ten problem. 

Inwestycje

Nie ma inwestycji jeżeli nie ma na nie miejsca. Bardzo dużym problemem w naszej Gminie jest olbrzymie rozdrobnienie działek. Powoduje to problemy związane nie tylko z dużymi  inwestycjami ale także chociażby ze zwykłą budową domu. W samej Gminie Czarny Dunajec jest kilkaset tysięcy działek ewidencyjnych. Ta bolączka nie pozwala się rozwijać poszczególnym miejscowościom i stanowi hamulec ale także przyczynek wielu konfliktów. Moim celem jako Radnego powiatowego będzie dążenie do zbudowania programu pozwalającego na oddolne scalanie gruntów – ich wymianę między ludźmi. Obecnie wiele tego typu wymian jest dokonywanych na „gębę”  ze względu na duże koszty związane z wymianą.  Podejmę starania zmierzające do opracowania programu pozwalającego na pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Powiatu przeznaczonych na finansowanie kosztów wymiany gruntów między właścicielami. Pozwoli to nie tylko na uporządkowanie   już dokonanych wymian ale także będzie stanowić impuls do dokonywania kolejnych wymian i stopniowego scalania działek.
Racjonalne inwestowanie  – prowadzenie inwestycji różnego rodzaju wspiera rozwój każdej miejscowości, jednak powinno ono być racjonalne i całościowe. Dotyczy to w szczególności inwestycji w infrastrukturę, w tym drogową. Obecnie często zdarza się, że przeprowadzane są remonty i modernizacje dróg   po czym  po kilku lub kilkunastu miesiącach drogi te są przekopywane, nawierzchnia jest niszczona ponieważ okazuje się , że prowadzona jest inna  inwestycja na przykład  związana z wykonaniem kanalizacji lub  budową chodników.  Dlatego konieczna jest zmiana w zakresie inwestycji i opracowanie całościowego podejścia, które pozwoli na analizę wszystkich koniecznych inwestycji i remontów przed pojęciem prac, tak aby nie marnować pieniędzy podatników i zwiększyć efektywność podejmowanych działań.

Powyższe rozwiązania  zamierzam zrealizować w trakcie mojej kadencji jako Radnego Powiatowego tak aby wszyscy mogli z nich skorzystać.