Józefa Gąsienica

Od wielu lat jestem mieszkanką  Czarnego Dunajca  i długoletnim pracownikiem Urzędu Gminy Czarny Dunajec. Posiadam wykształcenie średnie, bezpartyjna. Wdowa, mam dwie dorosłe córki.

Odznaczona zostałam  złotym medalem za długoletnią służbę w samorządzie. 

Obecnie jako emerytowany pracownik samorządowy dzielę się swoją wiedzą z ludźmi pomagając im w załatwianiu wielu spraw urzędowych. 

Kandyduję do powiatu Nowotarskiego aby mieć wpływ na rozwój naszego regionu. Będąc Radną Powiatową zabiegać będę w szczególności o:

  • Zwiększenie we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Nowym Targu liczby specjalistów przyjmujących w Ośrodkach zdrowia na terenie naszej gminy.
  • Zabieganie o pomoc starostwa w wykonaniu bezpiecznego przejścia nad drogą wojewódzką w rejonie szkoły podstawowej w i ZDZ w Czarnym Dunajcu.
  • Wykonanie audytu dotyczącego operatów w sprawie masowej wycinki drzew w borach Kotliny Orawsko – Nowotarskiej.
  • Monitoring planów związanych z ewentualnym tworzeniem parku narodowego na terenie gminy Czarny Dunajec i wnoszenie sprzeciwu przeciwko takim planom.
  • Wsparcie ze strony starostwa działań zmierzających do zwiększenia liczby parkingów na terenie Czarnego Dunajca.
  • Podjęcie starań w celu przebudowy sieci grzewczej  i wykorzystanie źródeł termalnych w Chochołowie lub dokonania gazyfikacji  przede wszystkim budynków publicznych, w tym szkół.
  • Pomoc w wykonaniu zadania gminnego i powiatowego  dotyczącego bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych poprzez montaż spowalniaczy przy szkołach i w miejscach ruchliwych.
  • Odbudowa dróg  powiatowych wraz z infrastrukturą  na terenie naszej gminy.

Dołożę wszelkich starań, by zaufanie, którym mnie Państwo obdarzycie zaowocowało w rozwoju naszego regionu.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 5

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 4: Gmina Czarny Dunajec