Władysława Wacławiak

Jestem mieszkanką miejscowości Podszkle i długoletnim pracownikiem Urzędu Gminy Czarny Dunajec i Centrum Kultury w Czarnym Dunajcu a także długoletnim członkiem zarządu Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania i współzałożycielką koła Gospodyń Wiejskich w Podszklu. Jestem mężatką, oraz mam dwóch dorosłych synów.

Odznaczona zostałam srebrnym i złotym medalem za długoletnią służbę w samorządzie. Jestem bezpartyjna

Całe życie Ja i moja rodzina związana jest z  Gminą Czarny Dunajec i dlatego nie są mi obce problemy, z którymi mieszkańcy muszą się borykać. Dzięki posiadanemu długoletniemu doświadczeniu i wiedzy starałam się pomagać w rozwiązywaniu tych problemów. Także dzisiaj chcę dalej pomagać jako Wasz przedstawiciel w Radzie Powiatu Nowotarskiego. 

Głównymi działaniami, które chce podjąć jako Radna Powiatowa będą:

  • Dokończenie budowy drogi powiatowej łączącej Podszkle z Bukowiną-Osiedle. Jest to dla mnie priorytetowe zadanie, ponieważ wybudowanie tego około 700m odcinka odciąży ruch lokalny drogą gminną, gdzie jest bardzo niebezpiecznie z powodu złej nawierzchni i braku pobocza. Obecnie ma to coraz większe znaczenie ze względu na wzrost natężenia ruchu w okresach urlopowych i weekendy kiedy to ruch z Zakopanego odbywa się przez miejscowość Podszkle.
  • Wykonanie oświetlenia w brakujących odcinkach drogi powiatowej w miejscowości Podszkle w kilku miejscach, gzie obecnie jest brak oświetlenia. Dodatkowo w przypadku pozyskania dodatkowych środków możliwa byłaby równocześnie wymiana starego oświetlenia na nowsze – energooszczędne.
  • Wydzielenie środków na wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Podszkle. Zadanie to miało być zrealizowane w ramach remontu drogi Podszkle – Podwilk, jednak do tej pory nie zostało wykonane dlatego będę się ubiegała o jego wykonanie jak najszybciej.
  • Rozwój kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Czarny Dunajec.
  • Pozyskania środków na wsparcie edukacji regionalnej dzieci i krzewienie tradycji.
  • Przeznaczenie środków powiatowych na stypendia dla uzdolnionych dzieci z Gminy Czarny Dunajec. 

Chciałabym żeby powiat Nowotarski był miejscem bezpiecznym i przyjaznym, dbającym o  rozwój wszystkich jego miejscowości. Wierzę, że powyższe zadania będę w stanie zrealizować do końca mojej kadencji i liczę  na Wasze poparcie i głosy w dniu wyborów.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 3

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 4: Gmina Czarny Dunajec