Andrzej Król

Zamieszkały i od  lat związany w Piekielnikiem. 

Jestem przedsiębiorcą i miałem do czynienia z wieloma barierami, z którymi muszą borykać się właściciele firm i wszyscy mieszkańcy. Pracując także za granicą mam porównanie do rozwiązań panujących w Polsce i w innych krajach, i chciałbym tą wiedzę wykorzystać pomagając mieszkańcom Gminy Czarny Dunajec w ramach zadań jakie ma powiat. W swojej działalności jako Radnego Powiatowego chciałbym przede wszystkim zrealizować następujące postulaty:

  • Zapobiec wprowadzaniu na torfowisku miejscowości Piekielnik i  pozostałych sąsiadujących miejscowościach Parku Orawskiego.
  • Poprawę infrastruktury lokalnej, w tym drogi dojazdowe oraz oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych.
  • W zakresie inwestycji drogowych – uwzględniać przy remontach dróg dodatkowe rzeczy takie jak, dobudowywanie miejsc parkingowych przy szkołach, kościołach i innych miejscach użyteczności publicznej.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez odnowienie przejść dla pieszych oraz ich doświetlenie w miejscowościach.
  • Wsparcie dla szkół oraz inicjatyw oświatowych, w tym większe wsparcie organizacji regionalnych i zespołów dziecięcych.
  • Podjęcie przez Powiat działań zmierzających do uwzględniania przy pozwoleniach  związanych z infrastrukturą ewentualnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie  np. budowa stacji nadawczych w pobliżu domów.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 2

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 4: Gmina Czarny Dunajec