Władysława Jachimowska

Matka 2 dzieci i babcia, mąż Andrzej. Mam 2 zawody: jeden medyczny, drugi pedagogiczny. Ukończyłam: Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie, Studium Nauczycielskie w Tarnowie, Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet) w Krakowie-studia magisterskie. Posiadam najwyższy stopień wymaganego awansu zawodowego nauczycieli – nauczyciela dyplomowanego. Pracowałam w: Szpitalu Miejskim w Rabce – Zdroju, Śląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce –Zdroju, Zespole Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce Zdroju, Szkole Podstawowej w Cichem, Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.

Nigdy nie należałam do partii politycznej. Swoją wiedzę medyczno – pedagogiczną wykorzystałam pracując z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi. Do tej pory mam kontakty z moimi byłymi wychowankami, co jest najlepszą oceną mojej pracy pedagogicznej.

Jeżeli Państwo zaufacie mojej osobie i  oddacie na mnie głos, postaram się pracować rzetelnie na rzecz naszej społeczności lokalnej, zwłaszcza w dziedzinie:

  • Służby zdrowia
  • Edukacji i szeroko pojętej oświaty
  • Wspierania rodzin, dzieci niepełnosprawnych
  • Wspierania seniorów
  • Wspierania młodzieży
  • Przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców
  • Ratownictwa górskiego oraz OSP
  • Dbałości o renowację, właściwe utrzymanie i rozbudowę dróg
  • Rozwój infrastruktury turystycznej, rowerowej na terenie naszego miasta i powiatu.

Dziękuję za każdy oddany głos na moja osobę.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 2

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 7: Gmina Rabka-Zdrój