Józef Filas

Jako Radny zamierzam:

  • Uregulować status dróg osiedlowych w całej gminie.
  • Doprowadzić do wpisania lasów prywatnych do ksiąg wieczystych.
  • Przekazać na rzecz powiatu nowotarskiego drogę do Obidowej oraz wykonać chodnik.
  • W Ponicach dokończyć budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej.
  • Poprawić nawierzchnie dróg powiatowych w Rabce-Zdróju.

We wrześniu 2023 roku zająłem I miejsce w Konkursie na Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego.

Od 15 lat jestem sołtysem wsi Rdzawka. Doświadczenie zdobyte przy pełnieniu tej funkcji zamierzam wykorzystać jako radny.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 1

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 7: Gmina Rabka-Zdrój