Waldemar Zając

Mieszkam w Rabce – Zdroju, jestem żonaty, mam 49 lat i dwóch synów. Bezpartyjny. Po ukończeniu Liceum Romera studiowałem na AGH w Krakowie oraz podyplomowo na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Od 2001 roku  jestem rzeczoznawcą majątkowym – wyceniam nieruchomości i przedsiębiorstwa. Byłem naczelnikiem wydziału w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, radnym Rady Miasta Rabka – Zdrój – przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej, pełniłem funkcję Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan. Jeżeli pozwolicie, chciałbym w Państwa imieniu reprezentować Naszą Gminę w Powiecie Nowotarskim. 

Proszę o Państwa głos w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego. Jeżeli mi zaufacie będę dbał o Naszą Gminę najlepiej jak to możliwe wykorzystując zdobyte w życiu doświadczenie samorządowe. Uważam, że zasługujemy na najlepsze.

Drodzy Mieszkańcy, pracowałem wiele lat w Starostwie Nowotarskim, znam strukturę powiatową i mechanizmy jej działania. Wiem co robić aby dla Naszej Gminy udało się pozyskać jak najwięcej. Nie będę obiecywał pojedynczych spraw, które uznaje za podstawowe. Obiecuję natomiast, że jeżeli mi Państwo zaufacie będę robił wszystko aby Nasza Gmina brała czynny udział w działaniach strategicznych Powiatu Nowotarskiego, korzystnych i oczekiwanych przez wszystkich Mieszkańców. Działania te to przede wszystkim czynny udział w kształtowaniu podstawowych dziedzin życia :    

  • przyszłość nas wszystkichnasze dzieci: utrzymanie i dalszy rozwój na wszystkich możliwych płaszczyznach bazy szkolnictwa na terenie Naszej Gminy, dzieci mają być bezpieczne, dobrze edukowane, kadra pedagogiczna musi mieć spokojne i uporządkowane warunki do kształtowania młodych pokoleń oraz jak najszerszy udział w utrzymaniu istniejących i tworzeniu nowych struktur szkolnictwa, 
  • młodzież: młodzi ludzie muszą mieć możliwość samorealizacji w przyjaznych warunkach, mają wiele dobrych pomysłów – powinniśmy z nich korzystać, należy tworzyć warunki aby młode pokolenia brały udział w życiu dorosłych, aby młodzi ludzie mieli co robić na terenie Naszej Gminy, 
  • zdrowie : Rabka – Zdrój jest i będzie Uzdrowiskiem, należy wspierać rozwój i rozbudowę struktur opieki zdrowotnej, Szpital w Rabce – Zdroju musi być nowoczesny i dostosowany do potrzeb, należy wielokierunkowo wspierać jego odbudowę i walczyć o jak najlepsze wyposażenie oraz o jak najlepszą kadrę medyczną, tak byśmy mogli się cieszyć i szczycić dobrą opieką przez wiele lat, 
  • słabsi : wszystkim potrzebującym pomocy należy pomagać, zarówno bezpośrednio jak i w ramach powiatowych jednostek opieki, wszystkie potrzebujące rodziny i dzieci muszą mieć warunki do godziwego życia, wszystkie powiatowe jednostki pomocy społecznej powinny być utrzymane i pielęgnowane, 
  • infrastruktura : rozwój infrastruktury drogowej to także wygodniejsze życie, lepszy dostęp do kościoła, szkoły czy sklepu, dlatego koniecznym jest dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej, zarówno w strefie Miasta jak i Sołectw : Rdzawki, Ponic i Chabówki, remonty, przebudowy oraz budowy dróg, mostów, chodników, modernizacje skrzyżowań to cele, które muszą być realizowane byśmy mogli wygodnie żyć.    

Szanowni Państwo, Gmina Rabka – Zdrój to nasz dom, tutaj mieszkamy, tutaj żyją nasze dzieci. Musimy robić wszystko aby w Naszej Gminie było jak najlepiej, dla nas i dla pokoleń.  

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 5

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 7: Gmina Rabka-Zdrój