Piotr Kowalcze

Mieszkam w Chabówce. Z zawodu jestem lutnikiem oraz nauczycielem muzyki i rewalidacji. Posiadam wyższe wykształcenie – lutnik z tytułem mgr sztuki oraz oligofrenopedagog. Prowadzę pracownię lutniczą oraz pracuję w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwiennem.

Jestem żonaty. Żona Ewa pracuje jako rehabilitantka oraz nauczyciel w Szkole Branżowej Specjalnej w Czerwiennem. Mamy troje dzieci: Emilię – studentkę muzykologi UJ, Michała – ucznia klasy maturalnej Prywatnego Liceum Mundurowego w Nowym Targu oraz Wiktorię – uczennicę kl. 6 Szkoły Podstawowej w Chabówce.

Należę do Związku Polskich Artystów Lutników z siedzibą w Warszawie. Jako muzyk i lutnik współpracuję z zespołami góralskimi, szkołami muzycznymi, instytucjami kultury oraz muzykami w kraju i za granicą.

Brałem udział w wielu krajowych i zagranicznych wystawach lutniczych gdzie wystawiałem swoje prace. M. in.: Musicora i Coda w Paryżu, Festiwalu Lutniowym w Fussen w Niemczech na Zamku w Niepołomicach a także na Lednickim polu talentów, podczas Targowiska instrumentów w Warszawie, na Jarmarku Świętej Cecylii w Zakopanem, podczas III Konwentu Edukatorów i Animatorów Muzyki i Tańca Tradycyjnego i w wielu innych miejscach.

Jestem założycielem i kierownikiem zespołu muzycznego ,,Wniebogłosy” z którym występuję podczas różnych wydarzeń kulturalnych, np. świąt patriotycznych i kościelnych. Jestem także prezesem Stowarzyszenia Siedem Światów (od 2012 r) z którym organizowałem m. in. półkolonie dla dzieci i młodzieży.

Ukończyłem kurs instruktorów zespołów góralskich kategorii II organizowany przez Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu oraz Zarząd Główny Związku Podhalan (2008-09 r.). Obecnie współpracuję z zespołem góralskim ,,Serdocki” w Podszklu na Orawie.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 4

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 7: Gmina Rabka-Zdrój

Jako radny powiatowy będę dbać o rozwój Miasta i Gminy Rabka Zdrój oraz reprezentować je w powiecie. Będę wspierał następujące dziedziny:

  • szkolnictwo – rozwój bazy szkolnictwa podstawowego i średniego, ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami szkodliwych ideologii, organizacja zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, półkolonii, itd.  
  • kultura – działalność świetlic wiejskich i miejskich, zespołów ludowych, muzycznych, teatru, kół gospodyń, itd.
  • opieka zdrowotna – remont i odbudowa szpitala miejskiego w Rabce – Zdroju; rozwój Rabki – Zdroju jako uzdrowiska dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • rodziny – zwłaszcza rodziny wielodzietne i będące w trudnej sytuacji finansowej oraz losowej
  • tradycyjne rolnictwo, leśnictwo oraz tradycyjne przetwórstwo – przeciwdziałanie pseudoekologii
  • rozwój infrastruktury drogowej – remonty oraz budowa dróg, mostów, chodników i ścieżek rowerowych a przede wszystkim: wykonanie chodnika w Chabówce przy drodze wojewódzkiej DW958 na odcinku od przystanku kolejowego – Chabówka Stadion do granicy z Rokicinami.
  • Turystyka – rozwój bazy noclegowej, poszerzanie terenów pod rekreację, sport, turystykę i wypoczynek