Kinga Palarczyk

„Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi”

Mieszkanka Spytkowic. Matka dwóch dorosłych synów i 12-letniej córki. Wykształcenie wyższe. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach w latach 2018-2023. Obecnie nauczyciel języka niemieckiego.

Jestem zdecydowana i chętna by służyć w Radzie Powiatu na rzecz naszego Regionu.

Dzięki dotychczasowej pracy, poznałam potrzeby mieszkańców, a szczególnie dzieci, młodzieży, rodziców, ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Moim priorytetem jest troska o Rodzinę, która kształtuje postawy, przekazuje wartości i rodzime tradycje młodemu pokoleniu.

Za cel stawiam sobie aktywnie działać na rzecz:

  • Rozwoju edukacji
  • Turystyki, sportu i rekreacji
  • Profilaktyki i zdrowia mieszkańców
  • Infrastruktury społecznej, drogowej i technicznej
  • Projektów i programów wspierających rozwój Naszych Gmin
  • Mieszkańców, ich organizacji i stowarzyszeń

Proszę o oddanie głosu na moją osobę w Wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Moje nazwisko znajdziecie Państwo na pozycji 2.

Będę Waszym głosem w Radzie Powiatu Nowotarskiego.

DZIĘKUJĘ ZA ZAUFANIE!

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 2

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 6: Gminy Raba Wyżna i Spytkowice