Krzysztof Faber

Szanowni Państwo,

Dzięki Państwa poparciu od lat jestem Waszym przedstawicielem w Radzie Powiatu Nowotarskiego i pełnię funkcję Starosty Nowotarskiego. Serdecznie dziękuję za Państwa zaufanie. 

Jestem przekonany, że ten czas był przeze mnie efektywnie wykorzystany na rzecz rozwoju Powiatu. W okresie mojej pracy przeznaczyliśmy ponad 780 milionów złotych na inwestycje, pozyskując przy tym 500 milionów dofinansowania. Te środki przekładają się na konkretne działania takie jak drogi, chodniki, nowe szkoły oraz nowe oddziały szpitala.

W swojej pracy starałem się szczególnie dbać o mieszkańców z Gmin Raba Wyżna i Spytkowice, których reprezentuję. Tylko w ostatniej kadencji na naszym terenie przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy ponad 16 kilometrów dróg oraz wybudowaliśmy ponad 9 kilometrów chodników. Całkowity koszt zrealizowanych oraz trwających jeszcze inwestycji wyniósł około 45 milionów złotych

Poniżej przedstawiam Państwu moje plany na kolejną kadencję, a także sprawozdanie najważniejszych działań z ostatniej kadencji.  

Proszę o Państwa głos w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 1

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 6: Gminy Raba Wyżna i Spytkowice


W najbliższej kadencji będę działał na rzecz:

Rozwoju infrastruktury drogowej

 • Kontynuację przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin Raba Wyżna i Spytkowice, wraz z poprawą bezpieczeństwa, w szczególności:
  • Droga Sieniawa – Klikuszowa – remont nawierzchni 
  • Droga Raba Wyżna – Spytkowice – remont nawierzchni
  • Skawa – dokończenie budowy chodników
  • Bukowine Osiedle – budowa zaprojektowanych chodników
  • Harkabuz – budowa zaprojektowanych chodników
  • Podsarnie – dokończenie budowy mostów i chodników
  • Spytkowice-Jordanów – budowa nowych chodników
  • Wykonanie nowej drogi Bukowina OsiedlePodszkle
  • Wykonanie nowej drogi Sieniawa – Pyzówka
 • Rozwijanie współpracy z Gminą Raba Wyżna i Gmina Spytkowice w celu poprawy infrastruktury drogowej w naszych miejscowościach.

Najważniejsze działania z poprzedniej kadencji

 • Remont drogi Podsarnie-Harkabuz wraz z budową mostu 
 • Rozbudowa drogi i budowa chodnika w Skawie
 • Rozbudowa drogi i budowa chodnika w Spytkowicach
 • Remont drogi Raba Wyżna-Harkabuz
 • Przebudowa przejścia dla pieszych oraz chodnika w Rabie
 • Częściowy remont drogi przez Sieniawę
 • Przygotowanie projektów budowy chodników w Harkabuzie, Podsarniu i Bukowinie Osiedle

Opieki Zdrowotnej

 • Kontynuowanie rozwoju szpitala poprzez poszerzenie oferty medycznej dla regionu.
 • Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z rozszerzeniem możliwości diagnostycznych dostępnych dla pacjentów od razu na miejscu.
 • Powstanie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego oraz dalszy rozwój opieki psychiatrycznej i psychologicznej.
 • Podwyższanie jakości i dostępności usług medycznych.
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków oraz nieruchomości pozwalających na poszerzenie dostępnych usług medycznych.

Najważniejsze działania z poprzedniej kadencji

 • Uruchomienie Oddziału Chemioterapii Dziennej, dzięki któremu mieszkańcy dotknięci problemem onkologicznym uzyskali możliwość otrzymywania chemioterapii bliżej miejsca zamieszkania.
 • Uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego, które wprowadza rewolucję w podejściu do leczenia osób wymagających wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego
 • Ponad 100 milionów przeznaczone na rozwój szpitala i oferty medycznej, w tym zakup kilku ambulansów oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.

Rozwoju Edukacji

 • Rozwój i modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz technicznego z myślą o zmieniającym się rynku pracy i zawodach przyszłości.
 • Poprawa bazy szkół ponadpodstawowych, w tym działania mające na celu poprawę dostępności.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów podnoszących jakość kształcenia ogólnego i zawodowego.
 • Modernizację bazy laboratoryjnej i edukacyjnej szkół, aby zapewnić optymalne warunki nauki dla uczniów.

Najważniejsze działania z poprzedniej kadencji

 • Powstanie nowego budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu.
 • Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
 • Modernizacja budynków szkół i budowa hali sportowej w Rabce.
 • Nowe kierunki kształcenia w technikach i szkołach branżowych.
 • Zorganizowanie dojazdów z Gmin Spytkowice i Raba Wyżna do szkoły w Ludźmierzu.
 • Pozyskanie zewnętrznych środków na projekty podnoszące jakość kształcenia, np. „Rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych” i „Modernizacja Kształcenia Zawodowego”.

Rodzin i Seniorów

 • Utworzenie sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci wymagających opieki zastępczej.
 • Wspieranie rodzin zastępczych i pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami.
 • Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi, w tym utworzenie Centrum Zdrowia 75+.
 • Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji.
 • Działania mające na celu wybudowanie Domu Seniora w Rabie Wyżnej.

Najważniejsze działania z poprzedniej kadencji

 • Utworzenie nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nowym Targu.
 • Wsparcie dla ponad 100 rodzin zastępczych oraz 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Zorganizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z rodzin zastępczych.
 • Dyżury psychologów i pedagogów w celu wsparcia osób w trudnej sytuacji.

Kultury

 • Przebudowa siedziby dla Powiatowego Centrum Kultury w „Sokole” wraz z przygotowaniem sal do zajęć i sali widowiskowej.
 • Współorganizowanie wydarzeń promujących lokalną kulturę i turystykę.
 • Dofinansowanie lokalnych organizacji działających na rzecz kultury i sportu.
 • Rozwój oferty zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży w ramach jednostek takich jak Powiatowe Centrum Kultury, Teatr Rabcio i Muzeum Orkana.

Najważniejsze działania z poprzedniej kadencji

 • Powstanie nowego budynku Teatru Rabcio, będący jednym z najnowocześniejszych budynków tego typu w całej Polsce.
 • Teatr Rabcio oraz Muzeum Orkana przyciągnęły kilkadziesiąt tysięcy osób, posiadając zróżnicowaną ofertę wydarzeń kulturalnych.
 • Współorganizacja wielu wydarzeń oraz grup promujących lokalną kulturę oraz turystykę.
Nowy budynek Teatru Rabcio

Proinwestycyjnych i Odpowiedzialnych Budżetów

 • Utrzymanie budżetów, w których ponad 20% środków przeznaczanych jest na inwestycje.
 • Intensywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów ważnych dla mieszkańców.
 • Rozsądna polityka finansowa mająca na celu utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i niskiego zadłużenia.

Najważniejsze działania z poprzedniej kadencji

 • Rekordowo niskie 4%-procentowe zadłużenie Powiatu.
 • Ponad 230 milionów złotych przeznaczonych na inwestycje.
 • Ponad 130 milionów pozyskanych środków zewnętrznych.

Cyfryzacji i Usprawnianie Pracy Urzędu

 • Cyfryzację procesów oraz zasobów powiatowych.
 • Pozyskiwanie środków na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
 • Współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

Najważniejsze działania z poprzedniej kadencji

 • Uruchomienie systemu rezerwacji wizyt pozwalającego umawiać się na konkretną godzinę i podwyższającego wydajność pracy pracowników o około 8-10%.
 • Uruchomienie Paczkomatów jako metody kontaktu z Urzędem.
 • Duże środki zostały zainwestowane w rozwój Geoportalu Powiatowego ułatwiający pracę projektantom oraz geodetom i dający łatwiejszy dostęp do informacji dla mieszkańców

Transportu Publicznego

 • Utrzymanie istniejących linii transportu publicznego.
 • Zmniejszenie wykluczenia mieszkańców mniejszych miejscowości poprzez organizację dodatkowych linii autobusowych.
 • Rozszerzenie transportu publicznego w miejscowościach Podsarnie, Harkabuz, Bukowina Osiedle.

Najważniejsze działania z poprzedniej kadencji

 • Uruchomienie linii Podsarnie – Harkabuz – Bukowina Osiedle – Raba Wyżna
 • Uruchomienie linii Raba Wyżna – Skawa – Jordanów
 • Uruchomienie linii dojazdowej do Zespołu Szkół w Ludźmierzu (Skawa – Spytkowice – Raba Wyżna – Ludźmierz)
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i współpraca z Gminami

O mnie

Mieszkaniec Raby Wyżnej, 61 lat. Żona Danuta – nauczycielka. Dwóch synów.

Wykształcenie

 • Wyższe pedagogiczne – Akademia Pedagogiczna w Krakowie – Wydział Techniki (Stopień Nauczyciela Dyplomowanego)
 • Studia Podyplomowe z Zarządzania audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Certyfikat – Certified Project Management Associate IPMA Level D
 • Certyfikat Trenera w Edukacji i Biznesie
 • Studia Podyplomowe z Zarządzania Oświatą
 • Studia Podyplomowe z: Techniki, Fizyki, Informatyki
 • Studia Podyplomowe z BHP

Doświadczenie Zawodowe

 • Starosta Powiatu Nowotarskiego w latach 2006-2023
 • Nauczyciel i dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej w latach 1999-2006
 • Nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokicinach Podhalańskich w latach 1986-1999
 • Radny Powiatu Nowotarskiego od 1998 roku

Wybrane odznaczenia za działalność publiczną

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa
 • Srebrny Medal za zasługi dla Policji
 • Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju