Barbara Antolak

Zdecydowałam się kandydować do rady powiatu, ponieważ chcę wykorzystać swoje 34 letnie doświadczenie pracy zawodowej w oświacie, w tym 20 lat na stanowisku dyrektorki przedszkola. Jestem osobą komunikatywną, dążącą do celu, otwartą i gotową do dyskusji.

W swoim lokalnym środowisku działam na rzecz wielu organizacji. Bliskie mi są sprawy i problemy ludzi, szczególnie tych potrzebujących.

Mam nadzieję, że moje kompetencje zawodowe, działalność społeczna i charytatywna przyczynią się do efektywnego działania w radzie powiatu, rozwoju naszego środowiska, szczególnie w obszarze edukacji i kultury. Moją aktywność społeczną chcę ukierunkować na zaspokajanie ludzkich potrzeb a przede wszystkim chcę kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu.

W pracach Rady Powiatu Nowotarskiego zamierzam:

 • udzielać poparcia wszelkim inicjatywom służącym dobru i rozwoju rodziny,
 • wspierać lokalną działalność edukacyjną, zdrowotną, kulturalną i patriotyczną,
 • zabiegać o udzielanie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia,
 • popierać działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa (np. budowa alternatywnej drogi łączącej miejscowości Sieniawa – Pyzówka),
 • utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami i ich organizacjami, przyjmowanie postulatów
  i przedstawianie organowi powiatu do rozpatrzenia.

O mnie

Lat 57, mieszkanka Sieniawy

Mąż – Marian, trzech dorosłych synów

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższe pedagogiczne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie Oświatą

PRACA:

 • Nauczycielka w Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej w latach 1987 – 1995
 • Nauczycielka w Przedszkolu Gminnym w Sieniawie w latach 1995 – 2001
 • Nauczycielka i Dyrektorka w Przedszkolu Gminnym w Sieniawie w latach 2001 – 2021
 • Od 2021 r. – Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA:

 • Członek Stowarzyszenia Oświatowego „ECHO” – od 2004r. do nadal
 • Członek Zarządu Parafialnego Zespołu CARITAS (druga kadencja) – od 2017r. do nadal
 • Członek Rady Parafialnej (druga kadencja) – od 2017r. do nadal
 • Członek Rady Sołeckiej – od 2022r. do nadal

DANE KONTAKTOWE:

– telefon kontaktowy: 600 386 931

– e-mail: barbaraantolak@o2.pl

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 4

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 6: Gminy Raba Wyżna i Spytkowice