Adam Karbowski

46 lat, zamieszkały w Podsarniu. Nauczyciel historii i wychowania fizycznego.

Radny Gminy Raba Wyżna w latach 2002 – 2006.

Postanowiłem kandydować do Rady Powiatu,  aby wykorzystać swoje doświadczenie pedagogiczne w praktycznej realizacji polityki oświatowej na poziomie lokalnym. Wierzę, że moje kompetencje w połączeniu z zaangażowaniem społecznym  pozwolą mi skutecznie działać i przyczynić się do zharmonizowanego rozwoju naszej Społeczności.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 3

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 6: Gminy Raba Wyżna i Spytkowice