Paweł Zych

Od 29 lat pracuję jako nauczyciel, zaczynając w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu, następnie przez 10 lat jako nauczyciel Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej. Tam też pełniłem funkcję wicedyrektora. Od 2013 roku pełnię funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu. Od 2013 roku pełnię również funkcję prezesa T. S. Oldboys Podhale Nowy Targ. 

Posiadam cechy, które są przydatne w wielu obszarach życia codziennego, szczególnie; łatwość w nawiązywaniu kontaktów, skuteczność działania, lojalność, transparentność, łatwość współpracy, rozwiązywaniu problemów. Cechuje mnie bardzo wysoka zdolność analityczna, przewidywalność i zmysł organizacyjny oraz umiejętność pracy samodzielnej i w grupie w warunkach stresowych. Świadome dążenie do określonego celu, dostrzeganie sukcesów oraz zarządzanie nie tylko zasobami ludzkimi ale również finansami, to moje dodatkowe atuty, które sprawdziły się w wielu sferach życia, w których aktywnie uczestniczyłem lub uczestniczę. 

Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademię  Ekonomiczną w Katowicach, Kolegium Zarządzania  – informatyka, Akademię  Ekonomiczną w Krakowie  – zarządzanie oświatą i zasobami ludzkimi, Akademię  Pedagogiczną w Krakowie, wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny  – matematyka, Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu, Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych  – doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. 

Postrzegany jestem jako osoba, z ogromną pasją do sportu (hokeja – były trener grup młodzieżowych Podhala Nowy Targ, unihokeja, spadochroniarstwa).

Jako radny chciałbym się podjąć jeszcze bardziej wymagających działań, wykorzystując doświadczenie i umiejętności nie tylko w obszarze edukacji, ale również w zakresie bezpieczeństwa, dostępności, kultury czy też pomocy. 

Dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 3

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 1: Miasto Nowy Targ