Danuta Wojdyła

Jestem dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

Kandyduję do Rady Powiatu Nowotarskiego, ponieważ chcę wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz samorządu lokalnego jako radna dwóch kadencji Rady Miasta Nowy Targ. Okres ten był dla mnie bardzo pracowity, a zarazem owocny i mam dużą satysfakcję ze zrealizowanych planów. Udało się zrealizować większość zadań, aby polepszyć warunki życia mieszkańców, zarówno w swoim okręgu jak i na terenie całego miasta.  

Pełniąc funkcję dyrektora biblioteki przyczyniłam się do jej rozwoju i modernizacji, a także pozyskania programów dotacyjnych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Edukacja Kulturalna 2022” oraz programu ,,Niepodległa’’ na działania edukacyjno-kulturalne i promocji czytelnictwa. O wysokiej skuteczności podejmowanych przez bibliotekę nieszablonowych wyzwań świadczy wzrost liczby czytelników i osób, które szukają w niej swojego miejsca nie tylko do spotkania z literaturą, ale również  do nauki i zabawy.

Jestem członkiem Rady Nadzorczej Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która pełni funkcje kontrolne oraz nadzorujące.

Moje główne atuty to: sumienność , doświadczenie i skuteczność.

Zgłaszając swoją kandydaturę do rady powiatu chcę mieć realny wpływ  na sprawy, które  bezpośrednio dotyczą życia lokalnej społeczności na poziomie miasta i powiatu. 

Szanowni Państwo! 

Idąc na wybory decydujemy o losie naszej małej Ojczyzny. 

Proszę o głos i dziękuję za zaufanie. 

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 2

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 1: Miasto Nowy Targ