Robert Furca

Doświadczenie w Radzie Powiatu

Robert Furca jest silnym liderem w Radzie Powiatu Nowotarskiego. Jego aktywność i zaangażowanie są niezaprzeczalne. W ciągu swojej kadencji był kluczowym członkiem Klubu „Wspólnie dla Powiatu” oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji Publicznej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a także członkiem Komisji Kultury, Rozwoju i Promocji. To dowód na jego zdolność do skutecznego zarządzania i podejmowania decyzji na rzecz dobra naszego powiatu.

Rodzinny człowiek

Robert Furca to nie tylko działacz społeczny, ale także kochający mąż i ojciec dwójki dorosłych dzieci. Jego wartości rodzinne są fundamentem jego działalności publicznej, co czyni go jeszcze bardziej wiarygodnym i oddanym liderem.

Doświadczenie zawodowe

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Targu, Robert Furca nie tylko wykazał się doskonałymi umiejętnościami zarządzania, ale także skutecznie pozyskiwał fundusze na projekty edukacyjne. Dzięki jego pracy szkoła zyskała nowoczesną bibliotekę multimedialną, nowe komputery oraz rozszerzoną ofertę zajęć pozalekcyjnych, co przyczyniło się do lepszego wykształcenia naszych dzieci.

Sukcesy w sporcie

Nie można zapomnieć o osiągnięciach Roberta Furcy jako trenera w klubach sportowych. Jego pasja i zaangażowanie zaowocowały mistrzostwami Polski w różnych kategoriach wiekowych w hokeju na lodzie oraz awansem i medalami w unihokeju. To dowód na jego determinację i zdolności przywódcze, które chce teraz wykorzystać dla dobra naszego powiatu.

Silne strony

Robert Furca to osoba, która nieustannie dąży do osiągnięcia celu. Jego umiejętności analityczne, organizacyjne oraz zdolność do pracy w warunkach stresowych są nieocenione w pracy publicznej. Dodatkowo, jego pasje sportowe, takie jak hokej na lodzie i żeglarstwo, świadczą o jego zdrowiu i energii, które chce teraz przełożyć na rozwój naszej społeczności.

Głosując na Roberta Furcę, głosujemy na doświadczenie, zaangażowanie i pasję dla dobra naszego powiatu!  

#RobertFurcaDlaPowiatuijegomieszkańców

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 1

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 1: Miasto Nowy Targ