Rejestry

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz Komitetu Wyborczego Wyborców Prawica Powiatu Nowotarskiego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Data wpłatyImię i nazwiskoKwota wpłatyMiejscowość zamieszkania

Rejestr zaciągniętych kredytów

Data udzielenia kredytuNazwa bankuWysokość kredytuOprocentowanie i inne koszty uzyskaniaZobowiązania poręczycieliTermin spłaty