Kinga Sołtys-Jachymiak

 Mam 40 lat i jestem mieszkanką Ludźmierza. Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem oligofrenopedagogiem i nauczycielką z 15-letnim doświadczeniem w edukacji. Jako żona i matka czwórki dzieci, jestem pełna pasji i uwielbiam spędzać aktywnie czas z rodziną na świeżym powietrzu.

Nie należę do żadnej partii politycznej. Moje mocne strony to znajomość problematyki oświatowej i niepełnosprawności. Bardzo ważne są dla mnie wartości wyniesione z rodzinnego domu. Jestem osobą otwartą, nie bojącą się nowych wyzwań, ale przede wszystkim upartą w dążeniu do celu. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie i umiejętności, pozwoliłam sobie kandydować w bieżących wyborach.

W Radzie Powiatu nowotarskiego chcę szczególnie podejmować inicjatywy i wspierać działania w bliskich mi dziedzinach:

Zwiększenie dostępności miejsc do aktywnego spędzania czasu z rodziną na świeżym powietrzu.
Rozwój szkolnictwa branżowego, poprzez doposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt i technologię, szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe.
Poprawy standardów życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Współpracy pomiędzy miastem a powiatem w celu wspólnej promocji, rozwoju gospodarczego jak również poprawy życia mieszkańców.
Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
– Konsultacje społeczne z uczniami i rodzicami

Myślę że zdobyte doświadczenie zawodowe i społeczne pozwoli mi aktywnie wypełniać obowiązki radnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju działań lokalnych, które przyczynią się do lepszego życia całej naszej społeczności.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr 7

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 3: Gminy Nowy Targ i Szaflary

O mnie

Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie na kierunku Filologia germańska specjalność Nauczyciel języka niemieckiego (studia magisterskie)
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu na kierunku: Filologia polska specjalność Euroregionalistyka (studia licencjackie)
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu na kierunku: Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe)

Doświadczenie zawodowe:

  • Posiadam stopień nauczyciela mianowanego.
  • Przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka w różnych szkołach, m.in. w SPSK w Czerwiennem w latach 2009-2019, w Szkole Podstawowej w Rogoźniku w latach 2022-2023 oraz w Szkole Podstawowej w Krauszowie w latach 2019-2021 i obecnie.

Decydując się na kandydowanie do Rady Powiatu nowotarskiego, pragnę wykorzystać moje doświadczenie pedagogiczne i społeczne do praktycznej realizacji polityki edukacyjnej na poziomie lokalnym. Wierzę, że moje kompetencje, zaangażowanie i otwartość na dialog z mieszkańcami powiatu nowotarskiego pozwolą mi skutecznie przyczynić się do rozwoju naszego regionu

Dołącz do mnie w tej podróży, a razem zbudujemy lepszą przyszłość dla naszych dzieci i całej społeczności!