Józefa Guziak

Jestem mieszkanką Klikuszowej od urodzenia, pochodzę z rodziny, w której zawsze ceniono solidną i rzetelną pracę. Jestem mężatką, mam dwoje dzieci i czworo wnucząt. Wykształcenie średnie ekonomiczne. Pracuję w Urzędzie Gminy w Nowym Targu w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół.

Dotychczasowa działalność społeczna:

  • Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego
  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
  • Radna Rady Powiatu Nowotarskiego od 1998 roku
  • Radna Gminy Nowy Targ
  • Delegat Sejmiku Małopolskiego
  • Delegat Izby Rolnej
  • Przewodnicząca komitetu gazyfikacyjnego
  • Organizator i współorganizator wielu imprez integracyjnych
  • Organizator marszu w obronie dobrego imienia Ojca Świętego Jana Pawła II – 2023 r.
  • Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi

Kandyduję do Rady Powiatu Nowotarskiego, aby kontynuować moją pracę na rzecz rozwoju regionu. Nie należę do żadnej partii politycznej. Moje atuty to znajomość problematyki oświatowej, uczciwość i sumienność oraz dynamiczność i upór w dążeniu do celu. Najważniejsze są dla mnie wartości, które wyniosłam z rodzinnego domu. Znam problemy wsi i jej mieszkańców i chciałabym je rozwiązywać oraz być reprezentantem tego środowiska. Chcę być otwarta na problemy ludzi, dostępna dla mieszkańców, aby szybko reagować na zgłaszane problemy. Zdobyte doświadczenie zawodowe i społeczne pozwoliło mi dotychczas skutecznie i efektywnie wypełniać obowiązki radnego. Chcę wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie oraz dobrą znajomość problemu naszego regionu wyniesioną z pracy samorządowej.

Zwracając się do Państwa o poparcie w wyborach, mam głębokie przeświadczenie, że w dotychczasowej działalności w Powiecie wywiązałam się z danego Wam słowa. Zawsze byłam otwarta na współpracę i pomoc mieszkańcom, starałam się szczególnie dbać o miejscowości, które reprezentuję.

Jako radna Powiatu Nowotarskiego będę wspierać działania, które dają równe szanse rozwoju każdej wsi w zakresie: infrastruktury (przebudowa i poprawa jakości dróg powiatowych przy ścisłej współpracy z Gminą, budowa chodników), ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli i przedsiębiorczości. Będę reprezentować sprawy mieszkańców, należące do zadań i kompetencji Powiatu.

Oddając na mnie swój głos, wybieracie człowieka, który na poziomie gminy i powiatu sprawdził się już jako pracownik samorządowy. Będziecie mogli zwrócić się do mnie z każdym ważnym problemem.

Doświadczenie w administracji samorządowej, wieloletnia praca społeczna, posiadana wiedza dają gwarancję, że będę skutecznie wykonywała obowiązki radnego. Będę łącznikiem między samorządem gminnym i powiatowym. Chcę, żeby powiat był bliżej mieszkańców, aby rozumiał nasze potrzeby i szybko na nie reagował. Przekazując potrzeby mieszkańców będę czuwać nad ich rozwiązaniem.

Proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Nowotarskiego.

Nr. 1

na liście KWW Prawica Powiatu Nowotarskiego
w okręgu 3: Gminy Nowy Targ i Szaflary